GKFXPrimeVN

WTIN8 - 20/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 64,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,40 với mục tiêu 65,80 & 66,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64, 40 , có thể tới 64,00 & 63, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Bình luận