GKFXPrimeVN

WTIUSD - 21/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 65,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 65,00 với mục tiêu 65,85 & 66,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 65,00, có thể tới 64,30 & 63,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.