GKFXPrimeVN

WITQ8 - 18/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,45 với mục tiêu 67, 05 & 66, 40 .

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,45, có thể tới 69,25 & 69,95.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 68,45 khả năng quay về 67,05 là rất lớn.