GKFXPrimeVN

WTIUSD - 27/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,90 với mục tiêu 68,25 & 67,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,90, có thể tới 69,30 & 69,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.