dinhchien

XAUUSD - đã có tín hiệu đảo chiều tại Cypher

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Stop loss tại đáy thấp thứ 2
- Take profit theo hệ thống Harmonic Pattern.
Bình luận:
cập nhật 3 mục tiêu sóng Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.