dinhchien

XAUUSD - Giảm tại hình BAT PATTERN

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* Daily đạt hình Bat Pattern.
* Khung H1 có hình đảo chiều và bị phá vỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.