dinhchien

XAUUSD - Tăng tiếp đến sóng 5 Elliot

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chiêu cũ: kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới theo hình Bat Pattern.
- 3 mục tiêu giá tiếp theo được tính toán hơp lý.
- Nếu tin sóng 4 sẽ không vượt qua sóng 1 thì stop loss dưới sóng 1 thôi.
* Chìa khóa giao dịch: thị trường luôn sai (50/50), phải stop loss nhé anh em. Mình cũng đoán y chang anh em khác.
Tại sao không like, comment.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.