Muhan_F1

Chiến lược BUY VÀNG

Giá lên
Muhan_F1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
BUY XAUUSD: 1912 -1915 Scaping
Cảm giác Vàng đang rất muốn đục thủng mốc cản tiếp theo 1925, nếu bây giờ sell sẽ không phải là hướng đi hay, thay vì thế chúng ta nên chọn 1 vùng đẹp để buy sẽ hợp lý hơn. Mốc hỗ trợ 1909
Bình luận:
Lệnh BUY +240 pips nhé cả nhà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.