Muhan_F1

Chiến lược SELL Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell XAUUSD: Quanh 1925 Scaping
Cảm giác Vàng đang rất muốn đục thủng mốc cản tiếp theo 1915. Mốc kháng cự 1926. Chấp nhận cắt lỗ 3-5 giá. TP 6-9 giá

✅ Join the group for knowledge exchange and guidance in trading:

t.me/+cwpIB8HulvQ4MmNl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.