Muhan_F1

XAUUSD phân tích đơn giản

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell XAUUSD: 1920 -1925 Scaping
Cảm giác Vàng đang rất muốn đục thủng mốc cản tiếp theo 1922. Mốc kháng cự 1922. Chấp nhận cắt lỗ 3-5 giá. TP 6-9 giá

✅ Join the group for knowledge exchange and guidance in trading:

t.me/+cwpIB8HulvQ4MmNl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.