UnknownUnicorn23499361

Vàng đang đi trong kênh giảm khung 15 phút

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) đang đi trong kênh giảm Descending Channel khung 15 phút.
Chúng ta sẽ chờ giá phản ứng với kênh này,
Tôi không giao dịch trong phiên Á.

*** CHÚ Ý:
Đây chỉ là giao dịch và plan của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.