MrMin-Trading

GOLD tuần mới - Mục tiêu 1900 liệu còn xa?

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Triển vọng của vàng đang bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm hơn trước nhiều lý do, đầu tiên là động lực lãi suất của Hoa Kỳ, sau đó là báo cáo bảng lương mới nhất cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt.

Khả năng phục hồi của nền kinh tế và thị trường lao động có thể làm chậm quá trình lạm phát quay trở lại mục tiêu 2,0%. Khả năng FOMC sẽ phải nâng lãi suất cuối kỳ cao hơn và giữ lãi suất đó lâu hơn để khôi phục sự ổn định về giá.

Phe bò vẫn đang cố gắng giữ lại mức tăng ở trung hạn, nhưng xu hướng có thể chuyển sang tiêu cực rất nhanh nếu giá phá vỡ dưới $1940, khuyến khích phe gấu tiến hành một cuộc tấn công vào mục tiêu $1.900

Canh SELL GOLD vùng giá 1965 - 1962

Stoploss: 1970

Take profit 1: 1958
Take profit 2: 1952
Take profit 3: 1942

Canh BUY GOLD vùng giá 1940 - 1943

Stoploss: 1935

Take profit 1: 1948
Take profit 2: 1955
Take profit 3: 1962

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
plan buy +55pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
BUY hit tp2 +150pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Buy +210pips
Bình luận:
Sell small lot tại 1961
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.