TheForexFamily

XAUUSD: Vàng đạt đỉnh và quay trở lại vùng hỗ trợ

TheForexFamily Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy sẽ không giảm lãi suất trong thời gian tới. Fed đang lo ngại lạm phát vẫn còn tăng cao và mục tiêu của Fed sẽ đưa lạm phát quay trở lại mức 2%.

Khi thảo luận về triển vọng chính sách, nhiều quan điểm cho rằng chính sách tiền tệ cần phải đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%

Lãi suất của Fed hiện đang ở phạm vi 5.25-5.5%, mức cao nhất trong 22 năm qua. Hiện tại thị trường phỏng đoán rằng Fed đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên để USD hồi phục một cách nhanh chóng FED sẽ có một lần tăng lãi suất nữa trong chu kỳ này.

Vàng đã bị tác động mạnh mẽ sau khi quỹ vàng thế giới thu mua khối lượng lớn. Trong hôm nay khả năng vàng sẽ giảm về mức 1981 - 1983 sau đó sẽ quay trở lại zone kháng cự 1993 và tiếp tục giảm lại khi quỹ vàng thế giới bán ra.
Bình luận:
🔝 XAUUSD : Kế hoạch giao dịch 22/11/2023 / Trading plan November 22, 2023

🪙 Chúng ta có 2 mức để có entry tốt cho tín hiệu BUY : / We have 2 levels to have a good entry for the BUY signal :

💲 Entry 1 Buy Sca[lping : 1991$ - 1993$
💵TP1 : 1997
💵TP2 : 1999
🔴 SL : 1985

💲Entry 2 Buy : 1979$ - 1981$
💵TP1 : 1993
💵TP2 : 1991
🔴 SL : 2007

🪙 Chúng ta có 2 mức để có entry tốt cho tín hiệu SELL : / We have 2 levels to have a good entry for the SELL signal :

💲Entry 1 Sell (Scalping) : 1999$ - 1997$
💵TP1 : 1993
💵TP2 : 1991
🔴 SL : 2007

💲Entry 2 Sell : Wait for me
💵TP1 :
💵TP2 :
🔴 SL :

⚡️⚡️⚡️Lưu ý : Giao dịch vui lòng để TP, SL đầy đủ, đảm bảo an toàn và mang về lợi nhuận từ thị trường. / Note: For transactions, please leave full TP and SL to ensure safety and bring profit from the market. ‼️
Giao dịch đang hoạt động:
⚡️ Entry 1 Sell - running + 20 pips 🔼🔼🔼⏫⏫⏫
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Hit Full TP 80 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.