PhamVanHocTrader

GOLD 3.1 - 7.1 | VÀNG tăng mạnh phiên cuối năm

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold update chiến lược tuẩn tới

Buy 1815 -20
sl 1808
TP 1828
TP 1833
TP 1845

SELL khi có tín hiệu điều chỉnh quanh khu vực 185x

Chúc cả nhà tuần tới giao dịch thắng lợi lớn !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.