RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD 28-10, Nên giữ phe buy hay không?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Video hôm trước mình có nhận định BUY gold, hiện giờ cũng gần SL ace có thể cân nhắc chốt lệnh để vào lệnh buy mới.

BUY GOLD tại giá 1650,50
SL: 1630
TP: 1704,70

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.