RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD 24/10- tin Services PMI

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

SELL Vàng khi có dấu hiệu đảo chiều ở 1652,20
SL: 1661,50
TP: 1623,85

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.