RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD (Vàng) 26-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang trong đà phục hồi lại dựa trên phân tích kỷ thuật và phân tích cơ bản đều đủ các yếu tố.

BUY khi giá về lại 1664,28
SL: 1644,55
TP: 1719,39

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.