Các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Hoa Kỳ

S&P 500 là chỉ số thị trường chứng khoán toàn diện của Hoa Kỳ. Nhóm S&P 500 cũng bao gồm các chỉ số ngành cho nhiều ngành khác nhau bao gồm chăm sóc sức khỏe, bất động sản, v.v. để cung cấp cái nhìn sâu sắc về nền kinh tế tổng thể của Hoa Kỳ.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
S5CONDS&P 500 Consumer Discretionary1427.99+0.75%10.641433.751421.74
Bán
S5CONSS&P 500 Consumer Staples823.42+0.23%1.86826.43823.00
Mua
S5HLTHS&P 500 Health Care1680.71−0.31%−5.311690.491679.42
Mua
S5INDUS&P 500 Industrials1051.78+0.55%5.751053.671046.09
Mua
S5INFTS&P 500 Information Technology4031.16+1.13%45.054034.213979.92
Sức mua mạnh
S5MATRS&P 500 Materials574.78+0.88%4.99575.48571.98
Mua
S5REASS&P 500 Real Estate233.78+0.01%0.02234.89233.58
Bán
S5TELSS&P 500 Communication Services298.04+1.29%3.79298.92295.22
Sức mua mạnh
S5UTILS&P 500 Utilities361.61+0.99%3.55362.98358.29
Mua
SPFS&P 500 Financials690.91+0.68%4.66691.06687.85
Mua
SPNS&P 500 Energy694.06+0.13%0.92700.35692.12
Theo dõi