Chỉ số thị trường

Giới thiệu

Các chỉ số chứng khoán sử dụng một danh sách các công ty đại diện (thường nằm trong các ngành công nghiệp chính) để phản ánh trạng thái của toàn bộ thị trường chứng khoán. Thường có 3 loại: toàn cầu, khu vực và quốc gia. Các chỉ số toàn cầu bao gồm các công ty không phụ thuộc vào nơi giao dịch. Các chỉ số khu vực bao gồm các công ty tại một khu vực nhất định và các chỉ số quốc gia bao gồm các công ty thuộc một quốc gia nhất định. Các chỉ số chứng khoán được dùng để xác định hướng đi chung của toàn bộ thị trường. Một số nhà phân tích sử dụng những chỉ số này như một dạng thang đo cho toàn bộ nền kinh tế đứng đằng sau.

Các chỉ số có thể được tổng hợp từ hàng chục cho đến hàng trăm loại cổ phiếu và có các công thức tính toán cũng như trọng số khác nhau. Một vài chỉ số đánh trọng số các cổ phiếu như nhau (trọng số bình đẳng), một số khác thì đưa yếu tố quy mô công ty vào (trọng số theo vốn), còn một số khác thì sử dụng các phương pháp lai (trọng số theo vốn có điều chỉnh). Các chỉ số chứng khoán được coi như những mã giao dịch bình thường. Một chỉ số tiền tệ được đánh giá dựa trên giá trị của một đồng tiền cụ thể so với các đồng tiền được chọn khác. Các loại như chỉ số đồng dollar Mỹ hoặc chỉ số tiền tệ đồng Euro được dùng để đo đạc sức mạnh của đồng tiền tương ứng.
Chính
Mỹ
Tiền tệ
Chỉ số S&P 500
 
   
Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
 
   
Chỉ số DAX
 
   
Chỉ số UK 100
 
   
Chỉ số NIKKEI 225
 
   
Chỉ số Hang Seng
 
   
Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
 
   
Chỉ số Dao động S&P 500
 
   
Chỉ số Russell 1000
 
   
Chỉ số Composite Hoa Kỳ
 
   
Chỉ số NYSE Composite
 
   
US Small Cap 2000
 
   
Chỉ số đồng đô la Mỹ
 
   
Chỉ số Tiền tệ Euro
 
   
Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
 
   
Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
 
   
Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
 
   
Chỉ số đồng Đô la Canada