Chỉ số các tiền tệ chính

Chỉ số tiền tệ được thiết kế để đo lường sự thay đổi giá trị của tiền tệ. Họ làm điều đó bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Chỉ số Đô la Mỹ là chỉ số tiền tệ giao dịch phổ biến và phổ thông nhất. Nó được công nhận rộng rãi như một chuẩn cho giá trị toàn cầu của Đô la Mỹ.

       
DXY Chỉ số đồng đô la Mỹ
93.250.41%0.3893.2592.77Sức mua mạnh
EXY Chỉ số Tiền tệ Euro
117.36-0.25%-0.30117.89117.23Sức bán mạnh
BXY Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
137.41-0.37%-0.51138.07137.21Bán
SXY Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
107.26-0.50%-0.54107.84107.23Sức bán mạnh
JXY Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
90.97-0.18%-0.1691.0290.84Bán
CXY Chỉ số đồng Đô la Canada
78.30-0.72%-0.5779.0578.25Sức bán mạnh
AXY Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
72.82-0.18%-0.1373.1972.62Sức bán mạnh
ZXY Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
70.41-0.47%-0.3370.7970.25Bán
Tải thêm