Các chỉ số chủ yếu của nền kinh tế Mỹ

Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ chiếm khoảng 75% vốn hóa thị trường toàn cầu, khiến nó trở thành thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Chỉ số chứng khoán Mỹ có thể được sử dụng như là một đại diện tốt của các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các chỉ số này thường được sử dụng trong các chiến lược đầu tư chỉ số khi các nhà đầu tư mua các quỹ hoán đổi danh mục ETF vào hoặc quỹ tương hỗ để nhân rộng hiệu suất của chỉ số.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
SPXChỉ báo S&P 5003963.520.75%29.593974.193935.83
Mua
SVXChỉ số Giá trị S&P 5001459.480.45%6.601464.351455.06
Mua
MIDChỉ số S&P 4002495.940.75%18.632512.212483.90
Mua
OEXChỉ số S&P 1001769.190.79%13.911773.201753.66
Theo dõi
SPGSCIChỉ số Hàng hóa S&P Goldman Sachs574.770.39%2.26576.64572.21
Bán
DJIChỉ số Trung bình Dow Jones Industrial33781.490.55%183.5633899.1733642.46
Mua
RUAChỉ số Russell 3000
2288.41340.78%17.63522295.92992272.8730
Theo dõi
RUTChỉ số Russell 2000
1818.29010.63%11.38871833.74921808.8518
Bán
VIXChỉ số Dao động S&P 500
22.591.35%0.3022.6622.53
Bán
DJCIKCChỉ số Hàng hóa Cà phê Dow Jones149.03−0.09%−0.14149.84147.40
Bán
DE30Dow Jones Germany Titans 30461.010.49%2.24461.64458.59
Mua
USDOLLARDow Jones FXCM Dollar12902.66−0.17%−21.4412928.8312895.97
Bán Mạnh
DJCIGCChỉ số Hàng hóa Vàng Dow Jones626.230.59%3.69626.35621.58
Sức mua mạnh
DJCIIKChỉ số Hàng hóa Nickel Dow Jones682.491.59%10.67699.07677.47
Mua
DJCIGRChỉ số Hàng hóa Ngũ cốc Dow Jones309.730.50%1.55310.19308.61
Bán
DJCISBChỉ số Hàng hóa Đường Dow Jones262.910.31%0.82263.16261.57
Sức mua mạnh
DJCIAGCChỉ số Hàng hóa Nông nghiệp giới hạn Thành phần Dow Jones308.430.47%1.45308.53307.20
Bán
DJCISIChỉ số Hàng hóa Bạc Dow Jones451.860.02%0.08455.65448.29
Mua
DJUChỉ số Trung bình Dịch vụ tiện ích Dow Jones977.550.49%4.76980.41969.16
Mua
SP500LVOLS&P 500 Low Volatility10431.940.57%59.1810444.3910370.25
Mua
DWCPFDow Jones US Completion Total Stock Market1642.310.93%15.101654.991628.86
Bán
REITDow Jones Equity All Reit tr2286.400.75%17.052304.782271.11
Theo dõi
W1DOWDow Jones Global473.130.34%1.59473.13471.58
Mua
DJTChỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones13809.750.30%41.8513960.0313731.91
Bán
DJCIENChỉ số Hàng hóa Năng lượng Dow Jones130.200.44%0.57130.90129.25
Bán
DJCICCChỉ số Hàng hóa Cocoa Dow Jones191.270.58%1.11191.65189.41
Mua
SPSIOPS&P Oil And Gas Exploration And Production Select Industry5095.64−2.24%−116.905345.635071.89
Bán
VXXIDSPS&P 500 VIX Short-Term Futures5.41−0.92%−0.055.465.41
Bán
SPSIBIS&P Biotechnology Select Industry6344.280.54%33.806397.016242.00
Bán
DJCIWHTDow Jones Commodity Index Wheat tr14.910.88%0.1314.9514.83
Bán
DJAChỉ số Trung bình Dow Jones Composite11192.970.47%52.8711246.8211146.61
Mua
SPXS&P 500 INDEX
3963.510.75%29.593974.193935.83
Mua
INDSNASDAQ INDUSTRIAL
7905.080.89%69.487941.897813.03
Bán
OFINNASDAQ OTHER FINANCE
8591.970.48%41.068633.468556.59
Theo dõi
IXCONASDAQ COMPUTER
8286.341.47%120.428322.828147.42
Theo dõi
XAUChỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX
121.770.18%0.21123.52121.39
Mua
XMIChỉ số Thị trường Chính NYSE ARCA
2955.85−0.12%−3.492974.082949.82
Theo dõi
OSXChỉ số Ngành Dịch vụ Dầu khí PHLX
78.060.09%0.0780.6877.64
Theo dõi
TRANNASDAQ TRANSPORTATION
5542.890.33%18.415593.705517.80
Mua
IXTCNASDAQ TELECOMMUNICATIONS
383.32−0.02%−0.09386.36382.00
Theo dõi
IXICChỉ số Composite Nasdaq
11082.001.13%123.4511119.1610939.47
Bán
SOXChỉ số Bán dẫn Philadelphia
2744.732.67%71.482749.112668.27
Mua
VXNCBOE NASDAQ 100 VOLATILITY
27.59−1.85%−0.5228.8327.54
Bán
XAXChỉ số Composite AMEX
4440.901.29%56.454477.124384.45
Theo dõi
UTYChỉ số Ngành Dịch vụ tiện ích PHLX
920.180.61%5.60923.59911.72
Mua
INSRNASDAQ INSURANCE
11908.420.47%55.6111986.8811859.85
Mua
NYAChỉ số Composite NYSE
15311.79−0.11%−16.6515401.6215285.06
Theo dõi
HGXChỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLX
408.640.47%1.90411.45405.76
Mua
OEXChỉ số S&P 100
1769.180.79%13.911773.201753.66
Theo dõi
NDXChỉ số Nasdaq 100
11637.501.22%140.1011672.1411470.68
Theo dõi