Cổ phiếu Sri Lanka được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Cổ phiếu Sri Lanka hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC219.858 M LKR81.0 LKR+0.62%2.714 M1.2294.989 B LKR5.2815.35 LKR4.16%Tài chính
Sức mua mạnh
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC188.392 M LKR415.00 LKR+1.72%453.956 K4.92195.782 B LKR6.4664.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC83.681 M LKR112.00 LKR+1.82%747.154 K0.77147.863 B LKR7.0515.89 LKR0.00%Tài chính
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC78.712 M LKR204.00 LKR+1.49%385.841 K0.44111.818 B LKR5.0040.77 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC62.744 M LKR23.7 LKR+0.42%2.647 M0.9210.621 B LKR5.654.19 LKR0.00%Tài chính
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC56.651 M LKR121.75 LKR+4.06%465.31 K1.972.909 B LKR4.6426.23 LKR+33.47%2.42%Sản xuất Chế tạo
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC49.416 M LKR55.5 LKR+2.78%890.38 K1.8963.096 B LKR6.438.63 LKR+1.37%1.81%Dịch vụ Phân phối
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC45.565 M LKR200.25 LKR+0.13%227.542 K0.56278.655 B LKR38.605.19 LKR−72.12%0.75%Bán Lẻ
Mua
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC44.765 M LKR5.7 LKR+5.56%7.854 M1.3080.47 B LKR5.241.09 LKR−49.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC34.7 M LKR117.00 LKR+3.54%296.585 K0.8937.799 B LKR3.2935.55 LKR2.06%Tài chính
TAP.N0000AMBEON CAPITAL PLC32.997 M LKR10.3 LKR+7.29%3.204 M0.1110.128 B LKR8.851.16 LKR0.00%Dịch vụ Công nghệ
LIOC.N0000LANKA IOC PLC32.164 M LKR124.75 LKR+1.63%257.829 K0.5766.292 B LKR3.7533.24 LKR−47.77%3.21%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC29.218 M LKR5.9 LKR+5.36%4.952 M1.05191.859 B LKR9.290.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC25.899 M LKR43.0 LKR+0.70%602.3 K1.2410.124 B LKR5.348.06 LKR+17.75%2.33%Tài chính
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC24.015 M LKR26.2 LKR+0.77%916.608 K1.061.781 B LKR10.422.51 LKR−54.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC23.706 M LKR28.1 LKR+1.08%843.615 K0.8311.199 B LKR5.714.92 LKR+96.58%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC22.291 M LKR41.0 LKR+1.23%543.679 K0.7416.993 B LKR7.165.72 LKR+23.87%6.48%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC22.082 M LKR13.9 LKR+0.72%1.589 M4.0922.176 B LKR−5.08 LKR+31.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LFIN.N0000LB FINANCE PLC18.835 M LKR68.5 LKR+1.48%274.958 K1.1737.953 B LKR3.9517.32 LKR+18.53%7.66%Tài chính
Sức mua mạnh
HAYL.N0000HAYLEYS PLC18.435 M LKR85.8 LKR−4.45%214.855 K0.4764.275 B LKR16.185.30 LKR−82.94%6.24%Sản xuất Chế tạo
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC17.997 M LKR1217.00 LKR0.00%14.788 K2.74227.973 B LKR8.24147.63 LKR+35.07%10.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASIY.N0000ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC17.067 M LKR4.6 LKR+4.55%3.71 M57.721.196 B LKR5.690.81 LKR−14.34%11.96%Dịch vụ Phân phối
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC16.071 M LKR54.1 LKR+1.88%297.056 K1.4130.622 B LKR5.3110.19 LKR0.00%Tài chính
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC15.355 M LKR16.9 LKR−2.31%908.578 K0.8919.85 B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC13.332 M LKR60.0 LKR+1.52%222.193 K1.0129.518 B LKR7.348.17 LKR+25.78%3.58%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC13.025 M LKR31.9 LKR−1.85%408.315 K0.5235.453 B LKR4.846.60 LKR−20.15%7.81%Sản xuất Chế tạo
LCBF.N0000LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC12.817 M LKR2.4 LKR0.00%5.34 M4.361.896 B LKR13.450.18 LKR+8.25%0.00%Tài chính
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC12.813 M LKR78.2 LKR+0.90%163.851 K0.2432.493 B LKR5.6413.86 LKR2.46%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC11.043 M LKR30.4 LKR−1.30%363.244 K0.2712.312 B LKR1.3422.62 LKR+719.24%47.70%Hỗn hợp
DFCC.N0000DFCC BANK10.795 M LKR83.0 LKR+0.24%130.059 K0.1235.911 B LKR4.1919.80 LKR3.44%Tài chính
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC10.455 M LKR69.0 LKR+1.47%151.519 K1.4123.069 B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
STAF.N0000DOLPHIN HOTELS PLC9.971 M LKR37.0 LKR+2.78%269.484 K2.502.34 B LKR24.231.53 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC9.744 M LKR14.6 LKR+2.82%667.424 K0.924.867 B LKR8.021.82 LKR−59.62%4.59%Công nghiệp Chế biến
HPWR.N0000RESUS ENERGY PLC9.698 M LKR18.5 LKR+2.21%524.229 K6.981.577 B LKR9.651.92 LKR−35.48%6.83%Công ty dịch vụ công cộng
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC8.851 M LKR117.00 LKR+0.65%75.646 K0.3226.544 B LKR3.3734.70 LKR+19.94%3.64%Tài chính
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC8.609 M LKR300.00 LKR+1.69%28.697 K5.346.611 B LKR3.1196.38 LKR−31.32%2.14%Sản xuất Chế tạo
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC8.394 M LKR83.1 LKR+0.12%101.009 K0.2249.524 B LKR8.889.36 LKR+30.64%2.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC8.325 M LKR30.5 LKR+3.04%272.962 K1.1617.958 B LKR6.174.94 LKR−63.32%8.67%Sản xuất Chế tạo
ABL.N0000AMANA BANK PLC8.307 M LKR2.5 LKR+4.17%3.323 M2.1313.227 B LKR5.510.45 LKR0.00%Tài chính
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC8.186 M LKR200.00 LKR+5.12%40.929 K1.8212.917 B LKR9.3221.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC7.415 M LKR21.7 LKR−1.36%341.725 K0.622.97 B LKR−3.75 LKR−1111.60%3.23%Khoáng sản phi năng lượng
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC7.231 M LKR116.00 LKR+0.87%62.34 K0.2227.6 B LKR12.17%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC7.226 M LKR53.0 LKR+0.57%136.345 K0.6114.469 B LKR4.7511.16 LKR−45.92%9.25%Sản xuất Chế tạo
AACL.N0000ACL CABLES PLC6.909 M LKR85.6 LKR−0.35%80.71 K0.3220.46 B LKR6.7412.70 LKR−59.49%1.46%Sản xuất Chế tạo
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC6.576 M LKR23.8 LKR+0.42%276.307 K0.4123.5 B LKR3.037.85 LKR+227.12%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC6.046 M LKR60.8 LKR−0.33%99.433 K0.1220.029 B LKR1.4143.06 LKR+807.58%14.87%Tài chính
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC5.983 M LKR12.1 LKR+0.83%494.445 K0.4898.972 B LKR4.962.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
LGIL.N0000LOLC GENERAL INSURANCE PLC5.696 M LKR6.7 LKR+3.08%850.127 K0.84Tài chính
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED5.461 M LKR8.8 LKR−2.22%620.619 K0.818.25 B LKR8.960.98 LKR−76.07%11.36%Tài chính
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC5.432 M LKR178.00 LKR−0.56%30.516 K0.2410.68 B LKR10.11%Công nghiệp Chế biến
ALUM.N0000ALUMEX PLC5.429 M LKR10.5 LKR0.00%517.03 K0.366.285 B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC5.413 M LKR108.00 LKR−0.92%50.121 K1.678.161 B LKR5.7718.73 LKR−36.20%16.96%Khoáng sản phi năng lượng
VLL.N0000VIDULLANKA PLC4.866 M LKR8.2 LKR+5.13%593.359 K6.497.058 B LKR6.841.20 LKR+51.92%5.56%Công ty dịch vụ công cộng
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC4.81 M LKR37.0 LKR−2.37%130.001 K0.3411.801 B LKR3.6210.22 LKR−11.23%2.70%Tài chính
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC4.725 M LKR47.0 LKR+2.17%100.531 K0.6910.647 B LKR2.5718.25 LKR+200.56%5.64%Tài chính
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC4.587 M LKR24.6 LKR−0.81%186.45 K0.5215.082 B LKR1.3717.93 LKR+500.25%59.18%Tài chính
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC4.525 M LKR110.75 LKR+1.61%40.856 K1.7923.442 B LKR4.5924.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
MELS.N0000MELSTACORP PLC4.317 M LKR93.1 LKR+1.20%46.374 K0.41107.799 B LKR12.137.67 LKR−60.31%9.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC4.256 M LKR17.0 LKR0.00%250.369 K1.048.614 B LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CLND.N0000COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC3.964 M LKR21.0 LKR+11.70%188.748 K39.634.118 B LKR13.061.61 LKR0.00%Tài chính
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC3.735 M LKR52.0 LKR−1.33%71.83 K0.4321.758 B LKR8.885.85 LKR+18.88%2.62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
REEF.N0000CITRUS LEISURE PLC3.552 M LKR4.9 LKR+6.52%724.798 K4.013.163 B LKR−3.32 LKR−36.88%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC3.401 M LKR88.5 LKR−0.23%38.431 K0.4117.993 B LKR9.159.67 LKR−42.01%13.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC3.268 M LKR6.7 LKR0.00%487.81 K0.606.547 B LKR−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính
RIL.N0000R I L PROPERTY LIMITED2.687 M LKR6.6 LKR0.00%407.109 K0.845.28 B LKR137.790.05 LKR0.00%Tài chính
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC2.606 M LKR11.8 LKR−0.84%220.837 K0.1225.422 B LKR6.461.83 LKR−2.96%5.62%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC2.555 M LKR62.4 LKR−0.95%40.94 K0.3923.287 B LKR8.247.57 LKR+5.80%6.04%Tài chính
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC2.505 M LKR70.0 LKR0.00%35.786 K0.0730.64 B LKR175000.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HAYC.N0000HAYCARB PLC2.247 M LKR75.0 LKR+0.67%29.963 K0.7322.284 B LKR6.0412.42 LKR−45.12%8.00%Sản xuất Chế tạo
AGST.N0000AGSTAR PLC2.151 M LKR7.9 LKR0.00%272.219 K0.543.8 B LKR8.240.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC2.035 M LKR15.2 LKR−0.65%133.899 K0.776.074 B LKR18.840.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC2.021 M LKR3.7 LKR−2.63%546.104 K0.501.302 B LKR30.990.12 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC2.005 M LKR11.0 LKR−0.90%182.267 K1.365.372 B LKR43.260.25 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC1.917 M LKR610.00 LKR+7.02%3.143 K2.225.604 B LKR11.3153.92 LKR1.65%Bán Lẻ
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC1.909 M LKR56.9 LKR+1.97%33.553 K0.605.604 B LKR3.1817.90 LKR0.98%Tài chính
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC1.859 M LKR34.5 LKR+2.07%53.89 K0.175.784 B LKR10.963.15 LKR0.00%Tài chính
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC1.85 M LKR11.3 LKR0.00%163.685 K0.166.02 B LKR8.281.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC1.801 M LKR49.1 LKR+0.20%36.683 K0.1828.757 B LKR7.706.38 LKR+36.81%17.93%Tài chính
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC1.74 M LKR7.6 LKR0.00%228.97 K0.455.678 B LKR7.041.08 LKR+50.61%29.61%Công ty dịch vụ công cộng
TILE.N0000LANKA TILES PLC1.707 M LKR52.8 LKR+0.19%32.321 K0.2314.005 B LKR4.4711.81 LKR−23.78%11.55%Sản xuất Chế tạo
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC1.7 M LKR25.3 LKR+0.40%67.212 K0.745.1 B LKR8.842.86 LKR−20.78%9.80%Tài chính
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED1.647 M LKR5.6 LKR0.00%294.106 K1.707.96 B LKR19.530.29 LKR0.00%Tài chính
COOP.N0000CO-OPERATIVE INSURANCE COMPANY PLC1.582 M LKR2.8 LKR+7.69%565.169 K1.58Tài chính
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC1.555 M LKR6.2 LKR0.00%250.847 K0.712.099 B LKR6.250.99 LKR−43.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LDEV.N0000LANKEM DEVELOPMENTS PLC1.553 M LKR16.7 LKR−1.18%92.967 K0.212.028 B LKR4.533.68 LKR−63.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC1.512 M LKR56.3 LKR+1.44%26.851 K0.2453.698 B LKR16.343.45 LKR+45.49%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC1.498 M LKR90.0 LKR+2.04%16.644 K0.16162.437 B LKR−2.18 LKR−182.76%0.28%Truyền thông
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC1.465 M LKR20.0 LKR−1.48%73.252 K1.313.637 B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC1.452 M LKR408.00 LKR+3.03%3.559 K1.371.69 B LKR4.4491.84 LKR−58.26%3.74%Công nghiệp Chế biến
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC1.432 M LKR56.5 LKR−1.22%25.352 K0.458.505 B LKR4.8011.76 LKR−3.60%6.44%Tài chính
RENU.N0000RENUKA CITY HOTELS PLC.1.374 M LKR360.00 LKR0.00%3.818 K1.522.52 B LKR−11.24 LKR−101.88%0.56%Dịch vụ Khách hàng
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC1.351 M LKR41.4 LKR+3.50%32.632 K1.0614.632 B LKR6.296.58 LKR+456.12%4.15%Dịch vụ Thương mại
SEMB.N0000SMB LEASING PLC1.236 M LKR0.7 LKR0.00%1.766 M0.744.988 B LKR49.300.01 LKR+108.82%0.00%Tài chính
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC1.182 M LKR19.5 LKR+1.56%60.635 K0.3328.249 B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC1.136 M LKR37.9 LKR+2.43%29.973 K0.0926.806 B LKR37.741.00 LKR−74.30%2.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC1.128 M LKR114.25 LKR−0.65%9.876 K11.362.85 B LKR−9.16 LKR−116.20%3.07%Công nghiệp Chế biến
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC1.068 M LKR9.7 LKR+1.04%110.123 K0.771.984 B LKR25.520.38 LKR+2.87%0.00%Tài chính
HBS.N0000HSENID BUSINESS SOLUTIONS PLC1.028 M LKR11.9 LKR+0.85%86.414 K0.12Dịch vụ Công nghệ
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED950.173 K LKR3.6 LKR−2.70%263.937 K0.472.111 B LKR−1.05 LKR−175.44%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC940.194 K LKR27.0 LKR+0.37%34.822 K0.06123.28 B LKR8.223.29 LKR−5.04%14.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh