Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Sri Lanka tăng giá nhiều nhất

Các công ty Sri Lanka sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UBF.N0000UB FINANCE PLC
+16.67%0.7 LKR14.849K0.27Tài chính
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
+11.29%350.00 LKR644.289K35.62149.332B LKR5.4564.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
+10.00%4.4 LKR4.119M2.72132.317B LKR6.930.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC
+9.52%4.6 LKR18.293M5.6160.353B LKR4.231.09 LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
CPRT.N0000CEYLON PRINTERS PLC
+8.91%88.0 LKR690.9348.254M LKR−9.70 LKR−74.98%0.00%Dịch vụ Thương mại
SIL.N0000SAMSON INTERNATIONAL PLC
+8.44%147.75 LKR2332.71575.657M LKR−38.03 LKR−201.27%1.47%Công nghiệp Chế biến
MSL.N0000MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC
+7.78%169.75 LKR30.02448.086M LKR0.00%Vận chuyển
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
+7.29%103.0 LKR56.047K7.3320.263B LKR4.2724.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
+6.97%21.5 LKR29.93K0.266.168B LKR0.00%Sản xuất Chế tạo
LGIL.N0000LOLC GENERAL INSURANCE PLC
+6.90%6.2 LKR135.61K3.56Tài chính
PARA.N0000PARAGON CEYLON PLC
+6.08%43.6 LKR2023.6350.214M LKRSản xuất Chế tạo
HVA.N0000HVA FOODS PLC
+6.06%3.5 LKR1.17K0.11383.625M LKR−0.69 LKR+75.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
+5.96%49.8 LKR2.669M9.4927.52B LKR8.845.63 LKR+54.63%0.00%Tài chính
HOPL.N0000HORANA PLANTATIONS PLC
+5.90%39.5 LKR8.249K1.34932.5M LKR6.765.84 LKR−1.51%6.03%Công nghiệp Chế biến
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
+5.71%254.75 LKR1030.3449.244B LKR7.6533.32 LKR−58.62%0.84%Dịch vụ Phân phối
LCBF.N0000LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC
+5.56%1.9 LKR301.451K0.961.343B LKR10.640.18 LKR+8.25%3.53%Tài chính
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
+5.26%6.0 LKR1.102K0.463.473B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%Tài chính
ASHO.N0000LANKA ASHOK LEYLAND PLC
+5.14%736.00 LKR550.512.535B LKR3.94186.68 LKR+2078.06%0.71%Khách hàng Lâu năm
TAJ.N0000TAJ LANKA HOTELS PLC
+4.94%17.0 LKR1910.022.262B LKR−1.45 LKR+91.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC
+4.87%23.7 LKR77.594K5.00600.974M LKR1.7513.56 LKR+1074.68%0.00%Tài chính
CITW.N0000WASKADUWA BEACH RESORT PLC
+4.76%2.2 LKR13.771K0.201.176B LKR−0.99 LKR+12.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
+4.69%13.4 LKR37.04K0.515.192B LKR16.600.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
RENU.N0000RENUKA CITY HOTELS PLC.
+4.55%345.00 LKR1010.672.31B LKR−11.24 LKR−101.88%0.61%Dịch vụ Khách hàng
LHL.N0000THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC
+4.41%35.5 LKR3.048K0.381.564B LKR29.131.22 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CTBL.N0000CEYLON TEA BROKERS PLC
+4.35%4.8 LKR87.851K1.05857.28M LKR8.760.55 LKR−35.07%14.47%Dịch vụ Phân phối
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
+4.21%49.5 LKR187.972K4.4419.906B LKR8.465.85 LKR+18.88%2.84%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
+4.00%1300.00 LKR1.092K34.0227.285B LKR7.52172.91 LKR+1.69%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PALM.N0000PALM GARDEN HOTELS PLC
+3.90%40.0 LKR4.211K1.5318.324B LKR−88.62 LKR+7.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ATLL.N0000AMANA TAKAFUL LIFE LIMITED
+3.56%29.1 LKR600.71Tài chính
ALUM.N0000ALUMEX PLC
+3.49%8.9 LKR1.112M2.055.148B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AFS.N0000ALPHA FIRE SERVICES PLC
+3.45%6.0 LKR7350.03Dịch vụ Công nghiệp
HPWR.N0000RESUS ENERGY PLC
+3.45%15.0 LKR51.61K2.311.25B LKR7.831.92 LKR−35.48%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
LPRT.N0000LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC
+3.40%174.75 LKR4815.08466.288M LKR2.4471.51 LKR+69.69%3.15%Dịch vụ Thương mại
EML.N0000E M L CONSULTANTS LIMITED
+3.23%3.2 LKR55.843K0.22Dịch vụ Thương mại
PEG.N0000PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC
+2.98%24.2 LKR1300.03996.167M LKR−3.59 LKR−16.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
+2.95%31.4 LKR3.811K1.381.974B LKR1.3922.51 LKR0.00%Tài chính
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED
+2.94%7.0 LKR62.942K0.286.375B LKR7.130.98 LKR−76.07%14.71%Tài chính
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC
+2.90%39.0 LKR100.003.174B LKR5.666.89 LKR−54.03%3.96%Khoáng sản phi năng lượng
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
+2.83%54.5 LKR49.234K0.7519.875B LKR7.207.57 LKR+5.86%6.60%Tài chính
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC
+2.78%11.1 LKR162.83K0.8116.79B LKR−5.08 LKR+31.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
+2.67%26.9 LKR116.843K0.9010.611B LKR1.1922.62 LKR+719.24%55.34%Hỗn hợp
LIOC.N0000LANKA IOC PLC
+2.62%107.75 LKR1.061M5.0055.909B LKR3.2433.24 LKR−47.77%3.81%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC
+2.62%538.75 LKR5960.534.763B LKR9.9953.92 LKR1.94%Bán Lẻ
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
+2.50%400.00 LKR3105.6240.826B LKR9.7740.96 LKR+4.67%0.45%Sản xuất Chế tạo
MDL.N0000MYLAND DEVELOPMENTS PLC
+2.44%8.4 LKR9.913K7.18Tài chính
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC
+2.39%30.0 LKR20.001K0.267.032B LKR46.570.64 LKR−90.35%0.85%Tài chính
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
+2.35%87.0 LKR9.059K1.412.874B LKR3.6124.12 LKR−9.89%5.86%Tài chính
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
+2.24%77.7 LKR19.479K0.7215.451B LKR8.049.67 LKR−42.01%15.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
+2.13%52.8 LKR39.756K0.2814.196B LKR4.7311.16 LKR−45.92%13.85%Sản xuất Chế tạo
HAYC.N0000HAYCARB PLC
+2.08%73.5 LKR214.152K2.2821.333B LKR5.9212.42 LKR−45.12%8.36%Sản xuất Chế tạo
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
+2.03%151.00 LKR998.083K1.65288.839B LKR−6.93 LKR−121.36%2.36%Vận chuyển
RHTL.N0000THE FORTRESS RESORTS PLC
+1.99%20.5 LKR5.035K0.112.229B LKR22.550.91 LKR+28.87%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
+1.92%1060.00 LKR13.384K7.29194.864B LKR7.79136.01 LKR+36.83%17.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
+1.92%10.6 LKR185.818K0.0385.775B LKR4.342.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
+1.90%21.4 LKR10.7K0.624.2B LKR7.482.86 LKR−20.78%11.90%Tài chính
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
+1.85%22.0 LKR381.035K1.432.448B LKR11.071.99 LKR−24.57%0.00%Tài chính
HBS.N0000HSENID BUSINESS SOLUTIONS PLC
+1.83%11.1 LKR21.782K0.52Dịch vụ Công nghệ
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC
+1.83%50.0 LKR4650.211.178B LKR9.045.53 LKR−49.11%7.74%Công nghiệp Chế biến
ACME.N0000ACME PRINTING & PACKAGING PLC
+1.82%5.6 LKR10.405K7.91522.5M LKR−3.19 LKR−480.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC
+1.81%22.5 LKR2.499K0.135.603B LKR4.52%Công nghiệp Chế biến
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
+1.79%17.1 LKR48.694K2.708.414B LKR62.780.27 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
+1.77%157.75 LKR10.918K0.0884.496B LKR3.8241.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
+1.72%65.0 LKR94.957K1.5121.422B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC
+1.69%6.0 LKR130.098K0.791.997B LKR6.040.99 LKR−43.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC
+1.67%6.1 LKR6.265K0.251.693B LKR5.131.19 LKR−12.86%3.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
+1.61%63.0 LKR130.732K0.2434.629B LKR3.6417.32 LKR+18.53%8.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
+1.60%12.7 LKR136.102K2.506.719B LKR9.311.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
TILE.N0000LANKA TILES PLC
+1.57%51.7 LKR156.781K0.7813.554B LKR4.3811.81 LKR−23.78%14.87%Sản xuất Chế tạo
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
+1.53%13.3 LKR32.919K0.1114.762B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC
+1.47%48.2 LKR306.89K1.46Tài chính
AGST.N0000AGSTAR PLC
+1.47%6.9 LKR2.09M1.603.339B LKR7.200.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
+1.45%63.0 LKR4110.0121.914B LKR2.4126.10 LKR+30.20%4.03%Sản xuất Chế tạo
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
+1.33%114.50 LKR7470.1025.282B LKR2.65%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CTLD.N0000C T LAND DEVELOPMENT PLC
+1.30%23.3 LKR61.665K10.901.893B LKR98.600.24 LKR−73.46%0.00%Tài chính
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
+1.26%161.00 LKR126.874K2.389.495B LKR3.79%Công nghiệp Chế biến
MELS.N0000MELSTACORP PLC
+1.24%89.6 LKR181.61K1.63102.555B LKR11.687.67 LKR−60.31%9.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
+1.17%26.0 LKR1840.106.082B LKR6.454.03 LKR−56.21%5.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
+1.12%90.0 LKR8.69K1.543.253B LKR9.659.32 LKR−69.27%13.27%Sản xuất Chế tạo
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
+1.12%9.0 LKR5.36K0.375.42B LKR35.070.26 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
ETWO.N0000EQUITY TWO PLC
+1.08%37.5 LKR1002.791.132B LKR5.966.29 LKR+534.06%1.37%Tài chính
LPL.N0000LAUGFS POWER LIMITED
+1.06%9.5 LKR3.3K0.653.116B LKR−0.66 LKR+79.35%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
HSIG.N0000HOTEL SIGIRIYA PLC
+0.94%53.5 LKR4.373K0.81931.581M LKR8.696.16 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
AMSL.N0000ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC
+0.90%11.2 LKR17.399K0.335.76B LKR12.100.93 LKR−40.60%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
+0.86%23.5 LKR76.893K0.6314.097B LKR1.3117.93 LKR+500.25%50.22%Tài chính
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
+0.84%24.1 LKR587.365K0.389.56B LKR4.894.92 LKR+96.58%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC
+0.83%12.2 LKR184.426K1.454.033B LKR6.711.82 LKR−59.62%8.43%Công nghiệp Chế biến
BBH.N0000BROWNS BEACH HOTELS PLC
+0.82%12.3 LKR1220.021.594B LKR−7.43 LKR−82.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
+0.79%254.50 LKR53.659K1.955.945B LKR4.75%Công nghiệp Chế biến
GEST.N0000GESTETNER OF CEYLON PLC
+0.72%104.75 LKR3.19K1.72276.412M LKR2.9136.03 LKR+85.57%9.62%Dịch vụ Phân phối
TANG.N0000TANGERINE BEACH HOTELS PLC
+0.71%56.9 LKR3801.931.032B LKR−1.38 LKR+84.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
+0.69%109.25 LKR3.821K0.355.201B LKR2.7040.43 LKR−4.34%26.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
+0.67%30.2 LKR6670.034.879B LKR9.643.13 LKR0.00%Tài chính
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC
+0.63%16.0 LKR1.525K0.131.053B LKR11.201.43 LKR−47.90%12.58%Sản xuất Chế tạo
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
+0.62%81.5 LKR72.349K0.3060.825B LKR15.365.30 LKR−82.94%6.60%Sản xuất Chế tạo
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
+0.59%17.1 LKR15.461K1.292.575B LKR6.90%Tài chính
CLND.N0000COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC
+0.57%17.6 LKR11.38K0.983.498B LKR−3.77 LKR−237.95%0.00%Tài chính
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
+0.54%92.5 LKR5.932K0.466.682B LKR4.9418.73 LKR−36.20%20.72%Khoáng sản phi năng lượng
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
+0.54%74.9 LKR182.798K1.7044.452B LKR8.009.36 LKR+30.64%3.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
CONN.N0000AMAYA LEISURE PLC
+0.51%19.7 LKR8.8K0.512.127B LKR−3.86 LKR+55.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC
+0.50%20.3 LKR3970.0241.108B LKR64.400.32 LKR−91.20%5.94%Sản xuất Chế tạo