Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Cổ phiếu Sri Lanka

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Cổ phiếu Sri Lanka sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
12.6 LKR0.00%46.742K9.881.565B LKR7.831.61 LKR−2.61%0.00%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
54.5 LKR+2.83%49.234K0.7519.875B LKR7.207.57 LKR+5.86%6.60%Tài chính
ABAN.N0000ABANS ELECTRICALS PLC
153.50 LKR−4.06%5210.67812.579M LKR2.1870.50 LKR+285.72%3.14%Khách hàng Lâu năm
ABL.N0000AMANA BANK PLC
2.3 LKR0.00%471.024K1.9612.125B LKR5.060.45 LKR0.00%Tài chính
ACAP.N0000ASIA CAPITAL PLC
3.0 LKR0.00%7000.16380.857M LKR−0.53 LKR+94.92%0.00%Tài chính
ACL.N0000ACL CABLES PLC
77.4 LKR−0.64%98.426K0.4218.639B LKR6.0912.70 LKR−59.49%1.61%Sản xuất Chế tạo
ACME.N0000ACME PRINTING & PACKAGING PLC
5.6 LKR+1.82%10.405K7.91522.5M LKR−3.19 LKR−480.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
19.5 LKR−0.51%80.11K0.2419.6B LKR2.487.85 LKR+227.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AFS.N0000ALPHA FIRE SERVICES PLC
6.0 LKR+3.45%7350.03Dịch vụ Công nghiệp
AFSL.N0000ABANS FINANCE PLC
20.5 LKR−6.82%6.31K5.531.391B LKR7.222.84 LKR−42.12%0.00%Tài chính
AGAL.N0000AGALAWATTE PLANTATIONS PLC
32.2 LKR−1.83%15.612K0.385.094B LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
AGPL.N0000AGARAPATANA PLANTA
6.8 LKR0.00%30.136K0.89Công nghiệp Chế biến
AGST.N0000AGSTAR PLC
6.9 LKR+1.47%2.09M1.603.339B LKR7.200.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
59.9 LKR−0.17%26.001K0.3926.567B LKR149750.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
65.0 LKR+1.72%94.957K1.5121.422B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AINS.N0000ARPICO INSURANCE PLC
23.4 LKR−0.43%500.01Tài chính
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
87.0 LKR+2.35%9.059K1.412.874B LKR3.6124.12 LKR−9.89%5.86%Tài chính
ALUM.N0000ALUMEX PLC
8.9 LKR+3.49%1.112M2.055.148B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
22.0 LKR+1.85%381.035K1.432.448B LKR11.071.99 LKR−24.57%0.00%Tài chính
AMSL.N0000ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC
11.2 LKR+0.90%17.399K0.335.76B LKR12.100.93 LKR−40.60%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC
371.75 LKR+0.41%300.011.487B LKR4.0591.84 LKR−58.26%4.25%Công nghiệp Chế biến
ASCO.N0000LANKA REALTY INVESTMENTS PLC
10.0 LKR0.00%33.068K3.032.114B LKR−1.44 LKR−328.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASHO.N0000LANKA ASHOK LEYLAND PLC
736.00 LKR+5.14%550.512.535B LKR3.94186.68 LKR+2078.06%0.71%Khách hàng Lâu năm
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC
23.0 LKR+0.44%8860.0825.936B LKR10.902.11 LKR+21.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ASIY.N0000ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC
4.1 LKR0.00%17.401K0.631.066B LKR5.070.81 LKR−14.34%13.41%Dịch vụ Phân phối
ASPH.N0000INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC
0.4 LKR0.00%206.049K0.461.125B LKR−0.00 LKR−106.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATL.N0000AMANA TAKAFUL PLC
11.5 LKR−0.86%9.515K9.462.342B LKR−0.12 LKR−107.69%0.00%Tài chính
ATLL.N0000AMANA TAKAFUL LIFE LIMITED
29.1 LKR+3.56%600.71Tài chính
AUTO.N0000THE AUTODROME PLC
89.0 LKR−1.11%922.671.098B LKR22.813.90 LKR+269.25%0.00%Dịch vụ Phân phối
BALA.N0000BALANGODA PLANTATIONS PLC
47.5 LKR+0.21%2520.042.203B LKR4.29%Công nghiệp Chế biến
BBH.N0000BROWNS BEACH HOTELS PLC
12.3 LKR+0.82%1220.021.594B LKR−7.43 LKR−82.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BERU.N0000BERUWALA RESORTS PLC
1.2 LKR−7.69%1310.00840.653M LKR−0.02 LKR+94.98%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
165.00 LKR−0.15%7.149K0.902.926B LKR48.033.44 LKR−93.14%4.39%Công nghiệp Chế biến
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC
7.5 LKR−1.32%97.42K2.441.583B LKR19.730.38 LKR+2.87%0.00%Tài chính
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC
4.6 LKR+9.52%18.293M5.6160.353B LKR4.231.09 LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
BLUE.N0000BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC
0.3 LKR−25.00%37.059K0.05325.005M LKR−0.10 LKR−179.89%0.00%Khách hàng Lâu năm
BOGA.N0000BOGALA GRAPHITE LANKA PLC
48.9 LKR−0.20%7.137K1.994.59B LKR0.00%Sản xuất Chế tạo
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC
39.0 LKR+2.90%100.003.174B LKR5.666.89 LKR−54.03%3.96%Khoáng sản phi năng lượng
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
21.5 LKR+6.97%29.93K0.266.168B LKR0.00%Sản xuất Chế tạo
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
1300.00 LKR+4.00%1.092K34.0227.285B LKR7.52172.91 LKR+1.69%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRR.N0000BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC
12.1 LKR−4.72%1040.10682.346M LKR21.180.57 LKR+76.87%1.57%Dịch vụ Khách hàng
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
103.0 LKR+7.29%56.047K7.3320.263B LKR4.2724.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
400.00 LKR+2.50%3105.6240.826B LKR9.7740.96 LKR+4.67%0.45%Sản xuất Chế tạo
CABO.N0000CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
50.0 LKR0.00%1530.47903.403M LKR4.8710.26 LKR+35.93%2.00%Tài chính
CALF.N0000DIALOG FINANCE PLC
47.4 LKR−1.46%6.164K8.715.647B LKR137.550.34 LKR−39.70%0.00%Tài chính
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC
48.2 LKR+1.47%306.89K1.46Tài chính
CARE.N0000PRINTCARE PLC
42.2 LKR−2.09%21.33K2.853.705B LKR12.713.32 LKR−88.05%12.76%Dịch vụ Thương mại
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
349.50 LKR−0.07%1100.0385.227B LKR17.5419.92 LKR−8.15%3.93%Bán Lẻ
Theo dõi
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
254.75 LKR+5.71%1030.3449.244B LKR7.6533.32 LKR−58.62%0.84%Dịch vụ Phân phối
CBNK.N0000CARGILLS BANK PLC
7.8 LKR0.00%21.137K0.46Tài chính
Sức mua mạnh
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
48.2 LKR−2.43%143.672K0.6847.045B LKR20.292.38 LKR−33.38%2.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
200.00 LKR−1.48%30.0012.807B LKR9.3221.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
CERA.N0000LANKA CERAMIC PLC
96.00 LKR−6.34%800.51543M LKR50.861.89 LKR0.00%Khách hàng Lâu năm
CFI.N0000COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC
60.0 LKR−0.83%1.646K5.88527.222M LKR−2.38 LKR−235.48%0.00%Tài chính
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
103.50 LKR−1.43%65.443K1.7423.361B LKR2.9834.70 LKR+19.94%4.14%Tài chính
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC
30.0 LKR+2.39%20.001K0.267.032B LKR46.570.64 LKR−90.35%0.85%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
26.9 LKR+2.67%116.843K0.9010.611B LKR1.1922.62 LKR+719.24%55.34%Hỗn hợp
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)
114.00 LKR−0.87%5351.393.979B LKR15.557.33 LKR−64.99%2.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHMX.N0000CHEMANEX PLC
67.0 LKR−2.90%5000.091.084B LKR16.264.12 LKR−69.97%3.62%Công nghiệp Chế biến
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC
18.9 LKR−0.53%8.91K0.423.403B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
63.0 LKR+1.45%4110.0121.914B LKR2.4126.10 LKR+30.20%4.03%Sản xuất Chế tạo
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC
93.9 LKR−0.11%171.649K5.242.274B LKR3.10%Sản xuất Chế tạo
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
2390.00 LKR0.00%100.0653.187B LKR1.88%Tài chính
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
41.0 LKR−1.44%2810.034.133B LKR2.2917.90 LKR1.32%Tài chính
CIT.N0000COLOMBO INVESTMENT TRUST PLC
95.2 LKR−0.10%1501.04676.306M LKR139.470.68 LKR0.00%Hỗn hợp
CITH.N0000HIKKADUWA BEACH RESORT PLC
4.2 LKR0.00%4610.081.197B LKR−3.27 LKR−41.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CITW.N0000WASKADUWA BEACH RESORT PLC
2.2 LKR+4.76%13.771K0.201.176B LKR−0.99 LKR+12.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CLND.N0000COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC
17.6 LKR+0.57%11.38K0.983.498B LKR−3.77 LKR−237.95%0.00%Tài chính
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC
15.6 LKR−1.89%2.616K0.811.95B LKR−5.16 LKR−174.82%2.57%Sản xuất Chế tạo
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
31.6 LKR−1.56%86.881K1.1710.306B LKR3.0910.22 LKR−11.23%3.09%Tài chính
COLO.N0000C M HOLDINGS PLC
80.2 LKR−2.08%2520.421.246B LKR5.9013.59 LKR6.10%Dịch vụ Khách hàng
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
88.5 LKR−1.78%10.046K0.02117.567B LKR5.5116.07 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC
114.50 LKR+7.01%1230.621.293B LKR6.50%Tài chính
CONN.N0000AMAYA LEISURE PLC
19.7 LKR+0.51%8.8K0.512.127B LKR−3.86 LKR+55.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COOP.N0000CO-OPERATIVE INSURANCE COMPANY PLC
2.2 LKR0.00%603.921K2.28Tài chính
CPRT.N0000CEYLON PRINTERS PLC
88.0 LKR+8.91%690.9348.254M LKR−9.70 LKR−74.98%0.00%Dịch vụ Thương mại
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
6.0 LKR+5.26%1.102K0.463.473B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%Tài chính
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
17.1 LKR+0.59%15.461K1.292.575B LKR6.90%Tài chính
CTBL.N0000CEYLON TEA BROKERS PLC
4.8 LKR+4.35%87.851K1.05857.28M LKR8.760.55 LKR−35.07%14.47%Dịch vụ Phân phối
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
1060.00 LKR+1.92%13.384K7.29194.864B LKR7.79136.01 LKR+36.83%17.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
980.00 LKR−2.97%320.0220.406B LKR105.049.33 LKR−98.15%5.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
250.25 LKR−6.54%20.0054.279B LKR12.3820.22 LKR+38.97%3.53%Dịch vụ Khách hàng
CTLD.N0000C T LAND DEVELOPMENT PLC
23.3 LKR+1.30%61.665K10.901.893B LKR98.600.24 LKR−73.46%0.00%Tài chính
CWL.N0000CHRISSWORLD LIMITED
10.0 LKR0.00%1970.03300M LKR10.001.00 LKR+135.37%2.00%Vận chuyển
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
90.0 LKR+1.12%8.69K1.543.253B LKR9.659.32 LKR−69.27%13.27%Sản xuất Chế tạo
DFCC.N0000DFCC BANK
69.0 LKR−2.13%491.077K5.4030.459B LKR3.4819.84 LKR0.00%Tài chính
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
10.6 LKR+1.92%185.818K0.0385.775B LKR4.342.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC
538.75 LKR+2.62%5960.534.763B LKR9.9953.92 LKR1.94%Bán Lẻ
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
28.0 LKR−0.36%48.758K0.2616.761B LKR5.664.94 LKR−63.32%9.29%Sản xuất Chế tạo
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
26.5 LKR0.00%178.284K0.25121.9B LKR8.063.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
50.0 LKR−0.40%5.021K0.663.607B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC
20.9 LKR0.00%1060.013.397B LKR9.862.12 LKR−51.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
EAST.N0000EAST WEST PROPERTIES PLC
8.0 LKR−1.23%40.001.12B LKR28.780.28 LKR−78.51%0.00%Tài chính
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC
22.5 LKR+1.81%2.499K0.135.603B LKR4.52%Công nghiệp Chế biến
ECL.N0000E - CHANNELLING PLC
14.1 LKR−2.08%18.8K1.471.759B LKR34.470.41 LKR−12.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC
11.1 LKR+2.78%162.83K0.8116.79B LKR−5.08 LKR+31.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
92.5 LKR+0.54%5.932K0.466.682B LKR4.9418.73 LKR−36.20%20.72%Khoáng sản phi năng lượng
EMER.N0000EASTERN MERCHANTS PLC
6.3 LKR−3.08%5.278K0.26693.019M LKR−0.49 LKR−106.76%2.42%Hỗn hợp
EML.N0000E M L CONSULTANTS LIMITED
3.2 LKR+3.23%55.843K0.22Dịch vụ Thương mại
ETWO.N0000EQUITY TWO PLC
37.5 LKR+1.08%1002.791.132B LKR5.966.29 LKR+534.06%1.37%Tài chính