Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bahrain

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Nhôm1.55B BHD9.04%1.39%3.9KKhoáng sản phi năng lượng1
Kỹ sư & Xây dựng22.368M BHD0.00%100KDịch vụ Công nghiệp1
Tài chính/Cho thuê44.314M BHD9.09%3.77%650KTài chính1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền93.336M BHD6.05%−0.72%5KDịch vụ Khách hàng1
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ90.428M BHD8.26%2.59%20.542KTài chính2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư376.709M BHD6.05%0.77%140KTài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ31.609M BHD4.74%0.00%24.553KHỗn hợp2
Các Ngân hàng lớn1.384B BHD0.00%−0.94%76.673KTài chính2
Viễn thông827.648M BHD6.50%0.20%113.342KTruyền thông1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro55.178M BHD7.14%2.08%20.34KTài chính1
Dịch vụ tiêu dùng khác10.056M BHD6.52%0.00%23.098KDịch vụ Khách hàng1
Giao thông vận tải khác87.3M BHD9.03%−2.02%5KVận chuyển1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn37.999M BHD7.02%0.00%10KTài chính1
Phát triển Bất động sản69.92M BHD5.26%0.00%53.823KTài chính1
Ngân hàng khu vực14.846B BHD0.20%−1.10%48.527KTài chính4
Cửa hàng Đặc sản81.806M BHD5.22%−0.86%3KBán Lẻ1