Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bahrain

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1.769B6.380.00%7.000KKhoáng sản phi năng lượng1
100.714M5.000.00%17.000KTài chính1
106.771M4.000.00%30.536KDịch vụ Phân phối1
101.321M5.650.23%35.911KDịch vụ Khách hàng2
59.764M5.00-1.23%13.240KTài chính1
451.316M3.780.00%483.247KTài chính1
875.652M5.67-5.48%186.772KTruyền thông1
19.800M5.007.53%3.118KDịch vụ Thương mại1
35.117M3.37-2.20%19.073KDịch vụ Khách hàng1
51.800M6.521.10%38.000KTài chính1
111.600M7.150.00%4.412KVận chuyển1
77.740M3.550.00%124.500KTài chính1
6.720B3.01-0.96%165.061KTài chính8
32.399M6.67-1.85%33.000KTài chính1
91.054M4.690.00%11.000KBán Lẻ1
50.944M5.716.43%21.400KTruyền thông1
Tải thêm