Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

12
Cổ phiếu
8077.593B
Giá trị vốn hóa thị trường
79.343K
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
−0.06%
Hiệu suất Tháng
+1.72%
Hiệu suất Năm
+9.88%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
1830.593B0.00%06
172.987B0.00%01
793.245B0.00%01
4998.005B0.00%01
282.762B-0.62%2.267M3
Tải thêm