Tất cả Cổ phiếu Séc

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Cổ phiếu Séc sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ATOMTATOMTRACE A.S.
41.0 CZK0.00%1470.21Dịch vụ Thương mại
BEZVABEZVAVLASY A.S.
690 CZK0.00%100.01690 M CZK0.00%Công nghệ Điện tử
CEZCEZ
931.0 CZK−0.96%105.647 K0.56498.526 B CZK15.4860.14 CZK−50.22%15.57%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
CZGCOLT CZ GROUP SE
671 CZK+0.75%6.819 K0.4523.344 B CZK14.3246.86 CZK−21.87%4.47%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
216 CZK0.00%1.26 K0.37516.594 M CZK6.60%Công ty dịch vụ công cộng
EMANEMAN A.S
69.0 CZK0.00%1500.35135.24 M CZK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ENRGAENERGOAQUA
3200 CZK0.00%110.581.82 B CZK6.17518.53 CZK+71.64%3.44%Công ty dịch vụ công cộng
FIXEDFIXED.ZONE AS
158 CZK+3.95%53013.55Công nghệ Điện tử
FTSHPFOOTSHOP A.S.
93.0 CZK+1.09%600.03Bán Lẻ
HWIOHARDWARIO A.S
11.9 CZK+2.59%4.219 K1.92Công nghệ Điện tử
KARINKARO INVEST.A.S
158 CZK0.00%3440.08Công nghiệp Chế biến
KLIKYM&T 1997
30000 CZK0.00%51.47384 M CZK0.00%Sản xuất Chế tạo
KOFOLKOFOLA CS
285 CZK−0.70%2.44 K0.416.045 B CZK4.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KOMBKOMERCNI BANKA
786.0 CZK+0.77%200.37 K1.46148.441 B CZK9.9978.66 CZK7.69%Tài chính
Mua
MMMCTEMMCITE A.S.
326 CZK+2.52%1350.22Khách hàng Lâu năm
MONETMONETA MONEY BANK
96.3 CZK−1.03%387.847 K1.1449.209 B CZK9.3410.32 CZK9.35%Tài chính
Mua
PINKPILULKA LEKARNY
180.0 CZK+1.12%1.314 K1.16480.708 M CZK0.00%Bán Lẻ
PRABPRABOS PLUS A.S.
238 CZK0.00%370.34Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRIUAPRIMOCO UAV SE
795 CZK−0.63%2610.113.454 B CZK0.00%Công nghệ Điện tử
PVTRMS MEZZANINE AS
1.10 CZK−8.33%1.5 K0.501.172 B CZK19.130.06 CZK−21.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SABFGSAB FINANCE A.S.
1050 CZK0.00%721.072.706 B CZK8.54%Tài chính
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
14900 CZK0.00%2810.5628.514 B CZK12.241217.68 CZK−4.92%8.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TOMATOMA
1300 CZK0.00%30.081.732 B CZK5.17251.46 CZK+39.09%2.46%Công ty dịch vụ công cộng