Cổ phiếu penny — Cổ phiếu Séc

Cổ phiếu Séc có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HWIOHARDWARIO A.S
11.9 CZK+2.59%4.219 K1.92Công nghệ Điện tử
ATOMTATOMTRACE A.S.
41.0 CZK0.00%1470.21Dịch vụ Thương mại
FTSHPFOOTSHOP A.S.
93.0 CZK+1.09%600.03Bán Lẻ
MONETMONETA MONEY BANK
96.3 CZK−1.03%387.847 K1.1449.72 B CZK9.3410.32 CZK9.25%Tài chính
Mua
KARINKARO INVEST.A.S
158 CZK0.00%3440.08Công nghiệp Chế biến
FIXEDFIXED.ZONE AS
158 CZK+3.95%53013.55Công nghệ Điện tử
PINKPILULKA LEKARNY
180.0 CZK+1.12%1.314 K1.16475.367 M CZK0.00%Bán Lẻ
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
216 CZK0.00%1.26 K0.37516.594 M CZK6.60%Công ty dịch vụ công cộng
KOFOLKOFOLA CS
285 CZK−0.70%2.44 K0.416.087 B CZK4.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MMMCTEMMCITE A.S.
326 CZK+2.52%1350.22Khách hàng Lâu năm
CZGCOLT CZ GROUP SE
671 CZK+0.75%6.819 K0.4523.17 B CZK14.3246.86 CZK−21.87%4.50%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BEZVABEZVAVLASY A.S.
690 CZK0.00%100.01690 M CZK0.00%Công nghệ Điện tử
KOMBKOMERCNI BANKA
786.0 CZK+0.77%200.37 K1.46147.308 B CZK9.9978.66 CZK7.75%Tài chính
Mua
PRIUAPRIMOCO UAV SE
795 CZK−0.63%2610.113.476 B CZK0.00%Công nghệ Điện tử
CEZCEZ
931.0 CZK−0.96%105.647 K0.56503.345 B CZK15.4860.14 CZK−50.22%15.43%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
SABFGSAB FINANCE A.S.
1050 CZK0.00%721.072.706 B CZK8.54%Tài chính
ENRGAENERGOAQUA
3200 CZK0.00%110.581.82 B CZK6.17518.53 CZK+71.64%3.44%Công ty dịch vụ công cộng
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
14900 CZK0.00%2810.5628.514 B CZK12.241217.68 CZK−4.92%8.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KLIKYM&T 1997
30000 CZK0.00%51.47384 M CZK0.00%Sản xuất Chế tạo