Các công ty Séc có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Séc sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KOMBKOMERCNI BANKA
10.69%773.5 CZK−0.13%183.892 K2.37146.08 B CZK9.8378.66 CZK10.69%Tài chính
Mua
MONETMONETA MONEY BANK
9.07%99.2 CZK+1.22%1.679 M8.4450.691 B CZK9.6210.32 CZK9.07%Tài chính
Mua
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
7.89%15460 CZK0.00%3070.8329.586 B CZK12.701217.68 CZK−4.92%7.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SABFGSAB FINANCE A.S.
7.74%1050 CZK−0.94%1001.572.706 B CZK8.54%Tài chính
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
6.66%214 CZK−1.83%6150.64511.811 M CZK6.66%Công ty dịch vụ công cộng
CEZCEZ
5.54%938.0 CZK−0.27%635.569 K6.97502.274 B CZK15.6060.14 CZK−50.22%15.46%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
KOFOLKOFOLA CS
4.50%300 CZK−0.33%2.171 K0.416.363 B CZK4.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CZGCOLT CZ GROUP SE
4.47%671 CZK−1.18%27.433 K4.4623.344 B CZK14.3246.86 CZK−21.87%4.47%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TOMATOMA
2.37%1350 CZK−2.17%20.031.799 B CZK5.37251.46 CZK+39.09%2.37%Công ty dịch vụ công cộng