Cổ phiếu Séc biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Séc trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FTSHPFOOTSHOP A.S.
5.56%90.0 CZK+5.88%10.617 K13.11Bán Lẻ
MMMCTEMMCITE A.S.
3.82%314 CZK−3.68%2140.21Khách hàng Lâu năm
BEZVABEZVAVLASY A.S.
3.68%700 CZK+3.70%1.523 K1.50675 M CZK0.00%Công nghệ Điện tử
PINKPILULKA LEKARNY
2.86%178.0 CZK0.00%1.955 K2.14475.367 M CZK0.00%Bán Lẻ
KARINKARO INVEST.A.S
1.91%160 CZK0.00%6.197 K1.70Công nghiệp Chế biến
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
0.94%14860 CZK+0.13%1200.1428.399 B CZK12.201217.68 CZK−4.92%8.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MONETMONETA MONEY BANK
0.93%97.4 CZK+0.93%233.243 K0.7449.312 B CZK9.4410.32 CZK9.33%Tài chính
Mua
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
0.93%218 CZK0.00%3410.11521.378 M CZK6.54%Công ty dịch vụ công cộng
CZGCOLT CZ GROUP SE
0.74%684 CZK+0.74%4.473 K0.3223.622 B CZK11.8857.58 CZK−2.63%4.42%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KOMBKOMERCNI BANKA
0.71%778.0 CZK−0.13%27.95 K0.17147.119 B CZK9.8978.66 CZK7.76%Tài chính
Mua
KOFOLKOFOLA CS
0.70%285 CZK+0.35%8710.146.024 B CZK4.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CEZCEZ
0.49%929.0 CZK+0.16%35.752 K0.18496.652 B CZK15.4560.14 CZK−50.22%15.63%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
PRIUAPRIMOCO UAV SE
0.00%800 CZK0.00%2400.103.476 B CZK0.00%Công nghệ Điện tử
HWIOHARDWARIO A.S
0.00%11.5 CZK0.00%1.02 K0.55Công nghệ Điện tử
PRABPRABOS PLUS A.S.
0.00%238 CZK0.00%400.31Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOMATOMA
0.00%1300 CZK0.00%30.081.732 B CZK5.17251.46 CZK+39.09%2.46%Công ty dịch vụ công cộng