Cổ phiếu Séc tăng giá nhiều nhất

Các công ty Séc sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SABFGSAB FINANCE A.S.
+1.94%1050 CZK120.122.706 B CZK8.54%Tài chính
MMMCTEMMCITE A.S.
+1.88%326 CZK90.00Khách hàng Lâu năm
CZGCOLT CZ GROUP SE
+1.19%678 CZK15.937 K1.1823.587 B CZK11.7757.58 CZK−2.63%4.42%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh