Thiết bị ngoại vi máy tính (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
3.069B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.693K
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+5.56%
Hiệu suất Tháng
−13.01%
Hiệu suất Năm
−8.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALCBXCIBOX INTER A CTIV
0.0205 EUR+1.49%2.18M4.603.597M EUR−0.02 EUR−1580.00%0.00%Công nghệ Điện tử
ALWECWE.CONNECT
14.0 EUR0.00%3421.2038.874M EUR4.293.26 EUR+26.62%2.86%Công nghệ Điện tử
ARTOARTOIS NOM.
4920 EUR+0.41%10.241.31B EUR58.2684.44 EUR−38.48%1.38%Công nghệ Điện tử
BIGBIGBEN INTERACTIVE
3.170 EUR−9.56%52.114K2.5057.916M EUR9.46%Công nghệ Điện tử
Mua
SESLSES IMAGOTAG
104.0 EUR+0.78%22.477K0.471.659B EUR15.816.58 EUR+2642.39%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh