Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

95
Cổ phiếu
660.565B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.135K
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
−6.85%
Hiệu suất Tháng
−14.74%
Hiệu suất Năm
+0.57%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Nhôm23.891B EUR5.37%−1.44%9798
Vật liệu Xây dựng33.99B EUR3.57%−1.24%22916
Lâm sản3.932B EUR2.82%−0.93%226
Kim loại / Khoáng sản khác279.109B EUR5.27%−0.24%1.033K30
Kim loại quý120.329B EUR2.24%2.20%8.696K13
Thép199.314B EUR2.55%−0.14%22122