Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

76
Cổ phiếu
621.283B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.312K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
−9.87%
Hiệu suất Tháng
+48.02%
Hiệu suất Năm
+15.40%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
24.388B-3.83%576
19.416B0.60%3837
320.526B-0.41%1.445K19
118.270B-0.41%2.587K22
138.684B0.46%26622
Tải thêm