Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Indonesia có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Indonesia sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AHAPASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK
144 IDR+6.67%159.014M2.06705.6B IDR−3.49 IDR−292.21%0.00%Tài chính
ALIIANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
770 IDR−5.52%194.422M12.186T IDR0.00%Dịch vụ Khách hàng
ALTOTRI BANYAN TIRTA TBK
50 IDR0.00%1000.05109.594B IDR−13.08 IDR−1987.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARKAARKHA JAYANTI PERSADA TBK
50 IDR0.00%6.4K0.01100B IDR18.192.75 IDR−57.71%0.00%Vận chuyển
BAUTMITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK
50 IDR0.00%3000.15240.003B IDR32.441.54 IDR0.54%Dịch vụ Phân phối
BBSIKROM BANK INDONESIA TBK PT
4500 IDR0.00%22.7K0.7516.371T IDR142.3431.61 IDR0.00%Tài chính
BEKSBANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
50 IDR0.00%1.187M0.942.594T IDR97.540.51 IDR0.00%Tài chính
BLTABERLIAN LAJU TANKERS
50 IDR0.00%1K0.021.295T IDR5.229.58 IDR+142.57%0.00%Vận chuyển
BTEKBUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK
50 IDR0.00%1K2.382.314T IDR−2.41 IDR−16.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
CNKOEXPLOITASI ENERGI INDONESIA TBK
50 IDR0.00%2K0.05447.818B IDR−23.94 IDR−275.66%0.00%Năng lượng Mỏ
ELTYBAKRIELAND DEVELOPMENT
50 IDR0.00%2.1K0.092.176T IDR−5.75 IDR−219.70%0.00%Tài chính
ENZOMORENZO ABADI PERKASA TBK
55 IDR+7.84%18.051M2.35118.94B IDR885.670.06 IDR−98.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FORUFORTUNE INDONESIA TBK
615 IDR+9.82%1.015M0.08286.113B IDR−6.38 IDR−1239.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
IBOSINDO BOGA SUKSES TBK
870 IDR+9.43%2.773M0.786.992T IDR0.00%Dịch vụ Khách hàng
ISATINDOSAT(PT INDOSAT TBK)
10950 IDR+2.58%4.182M0.8788.287T IDR19.59558.92 IDR−4.62%2.34%Truyền thông
Sức mua mạnh
KBAGKARYA BERSAMA ANUGERAH
50 IDR0.00%69.5K1.19357.5B IDR−0.30 IDR−124.75%0.00%Tài chính
KOTADMS PROPERTINDO TBK
50 IDR0.00%6000.09527.309B IDR−1.75 IDR+3.11%0.00%Tài chính
KRENQUANTUM CLOVERA INVESTAMA TBK
50 IDR0.00%1.7K0.06910.292B IDR−5.86 IDR+10.90%0.00%Tài chính
PPROPP PROPERTI TBK
50 IDR0.00%3.4K0.053.084T IDR−1.66 IDR−804.28%0.00%Tài chính
SSIASURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
530 IDR+6.00%75.631M3.862.411T IDR29.6517.88 IDR−41.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TELEOMNI INOVASI INDONESIA TBK
50 IDR0.00%5000.03365.546B IDR−24.82 IDR+7.23%0.00%Dịch vụ Phân phối
UNIQULIMA NITRA TBK
290 IDR0.00%21.105M1.22910.305B IDR22.9512.64 IDR+91.05%1.26%Dịch vụ Công nghiệp
VIVAVISI MEDIA ASIA TBK
50 IDR0.00%5.6K1.04823.213B IDR−91.48 IDR+19.84%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VKTRVKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
196 IDR+11.36%1.278B3.968.575T IDR0.00%Khách hàng Lâu năm
WINRWINNER NUSANTARA JAYA TBK
50 IDR0.00%3.1K0.16Tài chính
WOWSGINTING JAYA ENERGI TBK
50 IDR0.00%145.3K20.91123.786B IDR−6.59 IDR+71.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp