MIZUHO FINANCIAL GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về MIZUHO FINANCIAL GROUP

Khu vực
CEO
Masahiro Kihara
Trụ sở chính
Tokyo
Nhân viên (Năm tài chính)
51.212K
Thành lập
1864
ISIN
JP3885780001
Mizuho Financial Group, Inc. (MHFG) là một công ty đầu tư tài chính. Công ty, thông qua các công ty con, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước và quốc tế tại Nhật Bản và các nước khác. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm MHBK, MHTB, MHSC và các lĩnh vực Khác. Lĩnh vực MHBK bao gồm Ngân hàng Cá nhân; Ngân hàng Bán lẻ; Ngân hàng Doanh nghiệp (Tổng công ty lớn); Ngân hàng Doanh nghiệp; Các Tổ chức Tài chính và Khu vực công; Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Thương mại và loại khác. Lĩnh vực MHTB cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tín chấp, bất động sản, chứng khoán hoá và tài chính cấu trúc, quản lý tài sản và hưu trí và chuyển nhượng chứng khoán. Lĩnh vực MHSC cung cấp dịch vụ chứng khoán cho các tập đoàn, các tổ chức tài chính, các đơn vị trong khu vực công và tư nhân. Lĩnh vực Khác bao gồm MHFG, các công ty con khác ngoài Công ty TNHH Ngân hàng Mizuho Bank (MHBK), Công ty TNHH Tín chấp & Ngân hàng Mizuho (MHTB) và Công ty TNHH Mizuho Securities (MHSC) và công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới