SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC

Khu vực
CEO
Toru Nakashima
Trang web
Trụ sở chính
Tokyo
Nhân viên (Năm tài chính)
105.955K
Thành lập
2002
ISIN
JP3890350006
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (Ngân hàng) và các công ty con. Công ty hoạt động ở bốn lĩnh vực: Ngân hàng thương mại, Cho thuê, Chứng khoán và Tài chính Tiêu dùng. Công ty và các công ty con cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng thương mại, cho thuê, chứng khoán, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ khác. Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại cho nhiều khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp, công ty cỡ vừa, công ty cỡ nhỏ, cá nhân, chính phủ và các tổ chức chính phủ chủ yếu thông qua Ngân hàng. Ngân hàng có quyền lợi trong vốn cổ đông trong Công ty Tài chính và Cho thuê Tài chính Sumitomo Mitsui, cung cấp một loạt các dịch vụ cho thuê bao gồm cho thuê thiết bị, cho thuê hoạt động, thuê tài sản mua bằng vốn vay và cho thuê máy bay. Công ty con của Ngân hàng, Công ty Chứng khoán SMBC Nikko, cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính, và dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ hành chính.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Thu nhập
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới 

Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật 8316.