Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

11
Cổ phiếu
67.114B
Giá trị vốn hóa thị trường
257.191K
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
−7.77%
Hiệu suất Tháng
+52.97%
Hiệu suất Năm
+51.47%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
34.451B1.58-1.28%379.986K5
7.017B0.00-2.34%5952
25.646B0.003.02%162.441K4
Tải thêm