Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Chứng khoán Mexico bao gồm lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Quản lý Bảo hiểm Y tế24.671 T MXN1.30%+0.12%499
Dịch vụ cho ngành Y tế1.656 T MXN0.33%−0.12%3433
Quản lý Bệnh viện1.4 T MXN0.82%+4.37%3.567 K1
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng1.317 T MXN0.33%−0.92%1.261 K17