Các công ty của Các công ty New Zealand hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty New Zealand hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LICLIVESTOCK IMPROVEMENT CORP NPV
1.02 NZD+2.00%30.312K0.93143.267M NZD6.300.16 NZD−42.81%16.06%Dịch vụ Thương mại
PGWPGG WRIGHTSON LIMITED NPV
2.30 NZD−12.55%67.499K3.35218.904M NZD19.090.12 NZD−66.54%8.92%Dịch vụ Thương mại
Bán
SDLSOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV
1.56 NZD0.00%1470.1422.963M NZD6.900.23 NZD+29.55%7.37%Dịch vụ Thương mại