Chứng khoán New Zealand bao gồm lĩnh vực tài chính

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực tài chính. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Các Ngân hàng lớn193.317 B NZD6.60%−0.91%8.213 K3
Phát triển Bất động sản6.008 B NZD6.32%−0.91%524.505 K8
Quỹ Đầu tư Bất động sản1.228 B NZD3.91%−1.22%73.793 K2
Tài chính/Cho thuê776.298 M NZD3.18%+0.02%59.527 K4
Ngân hàng / Môi giới đầu tư368.667 M NZD5.39%−2.10%9.362 K2
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn309.279 M NZD3.68%−1.19%174.085 K1
Tập đoàn Tài chính141.969 M NZD+2.44%120.982 K1
Quản lý Đầu tư1