Công nghiệp Chế biến

Các công ty New Zealand tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty New Zealand sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SCALES CORPORATION LIMITED NPV, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như METRO PERFORMANCE GLASS LIMITED NPV và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SCLSCALES CORPORATION LIMITED NPV
476.657 M NZD3.32 NZD+1.53%28.322 K0.3289.970.04 NZD−80.67%6.11%
Mua
SANSANFORD ORD NPV
369.349 M NZD3.95 NZD−1.00%2690.013.57%
Sức mua mạnh
TGGT&G GLOBAL LIMITED NPV
214.451 M NZD1.75 NZD−4.37%470.06−0.42 NZD−676.52%0.00%
SEKSEEKA LTD NPV
93.75 M NZD2.30 NZD−1.29%15.069 K2.69−0.35 NZD−168.51%0.00%
Bán
BRWBREMWORTH LTD ORD NPV
28.378 M NZD0.405 NZD+1.25%8160.042.940.14 NZD0.00%
ALFALLIED FARMERS NPV
21.605 M NZD0.75 NZD+1.35%4.679 K0.576.810.11 NZD+11.31%0.00%
MPGMETRO PERFORMANCE GLASS LIMITED NPV
14.459 M NZD0.078 NZD+2.63%3.813 K0.03−0.11 NZD−1548.68%0.00%