Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
1.490B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.742K
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
+2.00%
Hiệu suất Tháng
−16.84%
Hiệu suất Năm
+1.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALFALLIED FARMERS NPV
0.72NZD−2.70%−0.02NZD
Bán Mạnh
2.151K1.549K21.317MNZD7.410.10NZD
BRWBREMWORTH LTD NPV
0.450NZD0.00%0.000NZD
Bán Mạnh
61.746K27.786K31.531MNZD14.200.03NZD
MPGMETRO PERFORMANCE NPV
0.185NZD0.00%0.000NZD
Theo dõi
154.174K28.522K34.295MNZD−0.00NZD227
SANSANFORD NPV
4.22NZD1.44%0.06NZD
Bán
6322.667K388.986MNZD6.960.60NZD1.421K
SCLSCALES CORP LT NPV
4.10NZD0.49%0.02NZD
Theo dõi
47.332K194.061K582.305MNZD23.370.18NZD
SEKSEEKA LTD NPV
3.50NZD−3.85%−0.14NZD
Mua
1.242K4.347K142.831MNZD9.700.38NZD4K
TGGT&G GLOBAL LTD NPV
2.36NZD0.43%0.01NZD
Bán
4220.996K289.202MNZD25.970.09NZD2.074K