Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

4
Cổ phiếu
1.440B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.730K
Khối lượng
−0.54%
Thay đổi
+3.46%
Hiệu suất Tháng
+8.89%
Hiệu suất Năm
+9.49%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AOFAOFRIO LTD NPV
0.068 NZD+6.25%218.707K2.8127.639M NZD12.590.01 NZD0.00%Sản xuất Chế tạo
MHMMHM AUTOMATION LTD ORD NPV
1.64 NZD−0.61%1.367K0.02146.019M NZD27.610.06 NZD+76.79%1.01%Sản xuất Chế tạo
SCTSCOTT TECHNOLOGY ORD NPV
3.36 NZD−2.04%4.275K0.25278.512M NZD17.380.19 NZD+57.54%2.33%Sản xuất Chế tạo
SKLSKELLERUP HOLDINGS NPV
5.04 NZD−0.59%15.724K0.19988.201M NZD19.520.26 NZD+26.57%5.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh