Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

4
Cổ phiếu
1.432B
Giá trị vốn hóa thị trường
48.309K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
+5.76%
Hiệu suất Tháng
−3.54%
Hiệu suất Năm
+5.75%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AOFAOFRIO LTD NPV
0.118NZD−1.67%−0.002NZD
Theo dõi
219.971K25.957K51.822MNZD17.650.01NZD94
MHMMHM AUTOMATION LTD NPV
0.92NZD5.75%0.05NZD
Mua
4.666K4.293K57.741MNZD32.220.03NZD168
SCTSCOTT TECHNOLOGY NPV
2.83NZD0.71%0.02NZD
Mua
6.598K18.672K226.161MNZD17.630.16NZD
SKLSKELLERUP HOLDINGS NPV
5.61NZD0.36%0.02NZD
Mua
51.099K286.665K1.096BNZD23.040.24NZD869