Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

3
Cổ phiếu
299.969M
Giá trị vốn hóa thị trường
36.843K
Khối lượng
−0.29%
Thay đổi
+8.26%
Hiệu suất Tháng
+45.99%
Hiệu suất Năm
+16.16%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
MHM MHM AUTOMATION LTD NPV
0.661.54%0.01Sức mua mạnh13.272K42.652M49.620.01Sản xuất hỗn hợp
SCT SCOTT TECHNOLOGY NPV
2.700.00%0.00Mua8.163K212.398M157.890.02Máy móc Công nghiệp
WDT WELLINGTON DRIVE T NPV
0.10-2.88%-0.00Bán217.628K44.919M-0.0195.00Sản phẩm Điện
Tải thêm