Công ty dịch vụ công cộng

Chứng khoán New Zealand bao gồm lĩnh vực công ty dịch vụ công cộng

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công ty dịch vụ công cộng. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Công ty Điện lực34,111 B NZD3,47%+0,00%358,878 K7
Sản xuất Năng lượng Thay thế17,033 B NZD2,74%+1,39%1,111 M1