Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

39
Cổ phiếu
175.967B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.419M
Khối lượng
+4.09%
Thay đổi
−10.47%
Hiệu suất Tháng
−29.01%
Hiệu suất Năm
−33.25%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
64.688B3.990.91%121.562K10
111.279B0.045.93%3.755M29
Tải thêm