Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

56
Cổ phiếu
6.997B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.056M
Khối lượng
+0.83%
Thay đổi
+3.26%
Hiệu suất Tháng
+35.74%
Hiệu suất Năm
+29.90%
Hiệu suất YTD
          
1A1 WONG FONG IND
0.14-1.39%-0.00Bán100.000K33.840M11.900.01329.00
1B6 OCEAN SKY INTL
0.04-22.00%-0.01Sức bán mạnh2.100K17.224M-0.01
1E3 SANLI ENV
0.12-0.85%-0.00Bán499.000K31.702M98.330.00
41B HUATIONG GLOBAL
0.100.00%0.00Mua118.000K15.138M1.310.08
41F GSS ENERGY
0.070.00%0.00Mua24.203M44.675M6.290.012049.00
43F ACROMEC
0.070.00%0.00Sức bán mạnh22.000K11.224M-0.01
49B AMOS GROUP
0.17-7.57%-0.01Sức bán mạnh166.000K30.535M-0.15
554 KING WAN
0.056.12%0.00Mua22.791M39.108M-0.00
567 COLEX
0.200.00%0.00Sức bán mạnh20026.505M30.300.01
583 PROGEN
0.042.70%0.00Bán104.700K15.620M-0.01
584 OEL
0.010.00%0.00Bán1.350M10.272M-0.00
5F4 FIGTREE
0.06-1.67%-0.00Sức bán mạnh30.000K21.204M-0.01
5G2 KIM HENG
0.082.47%0.00Bán2.685M62.962M-0.01
5G9 TRITECH
0.020.00%0.00Sức bán mạnh700.000K15.758M-0.00
5GJ AUSGROUP
0.02-4.35%-0.00Sức bán mạnh541.100K70.454M57.500.00
5HV KOH ECO
0.052.17%0.00Bán1.203M132.428M30.670.00
5JK HIAP HOE
0.670.00%0.00Bán800319.979M-0.02
5OR HEATEC JIETONG
0.030.00%0.00Mua1003.689M-0.00329.00
5TN MEDI LIFESTYLE
0.046.06%0.00Mua29.345M17.427M-0.00
5TT KEONG HONG
0.34-1.43%-0.01Bán173.000K81.078M
5UA LUMINOR
0.12-2.52%-0.00Mua23.500K17.223M-0.01
5VC KORI
0.142.14%0.00Bán10.000K14.186M11.110.01
5VI BOLDTEK
0.107.87%0.01Mua379.100K16.335M19.350.00
AVM BOUSTEAD PROJ
0.940.00%0.00Bán169.900K292.365M2.210.42
AWX AEM
4.180.00%0.00Mua1.690M1.311B16.390.26645.00
BBP HOR KEW
0.230.00%0.00Bán2.400K11.975M35.940.01
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.205.13%0.01Sức mua mạnh446.200K515.133M3.620.056164.00
BLH HAI LECK
0.540.94%0.01Mua8.100K121.039M9.940.05
BQM TIONG WOON
0.490.00%0.00Bán5.000K114.956M57.560.01
BTJ A-SONIC AERO^
0.590.00%0.00Bán5.000K35.088M5.440.11670.00
BTP BAKER TECHNOLOGY
0.382.74%0.01Bán60076.079M-0.04
BTX ANCHUN INTL
0.230.00%0.00Bán10010.843M-0.05270.00
C06 CSC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh400.000K39.246M-0.001500.00
C33 CHUAN HUP
0.23-2.08%-0.01Bán343.800K218.144M12.370.02
E3B WEE HUR
0.20-1.02%-0.00Bán74.300K175.576M-0.01
F9D BOUSTEAD
0.970.00%0.00Bán194.200K474.350M4.160.23
IX2 PEC
0.530.00%0.00Mua96.300K134.961M6.460.08
J2T HOCK LIAN SENG
0.230.00%0.00Bán161.200K120.344M11.240.02
K1Q TTJ
0.16-1.23%-0.00Bán3.000K56.969M-0.03
K75 KOH BROS
0.15-0.65%-0.00Bán113.100K70.118M12.830.01
KJ5 BBR
0.14-2.17%-0.00Sức bán mạnh20.000K45.457M-0.06
KUX OIO
0.541.90%0.01Bán2.148M106.737M-0.01
L03 LIAN BENG
0.51-0.98%-0.01Bán103.000K254.841M9.770.05
L23 ENVIRO-HUB
0.08-1.28%-0.00Bán2.774M95.518M78.000.00
LS9 LEADER ENV
0.08-1.27%-0.00Bán49.400K121.255M-0.01
M05 MTQ
0.232.17%0.01Mua1.100K50.796M-0.03694.00
MF6 MUN SIONG ENGG
0.058.70%0.00Bán99.100K28.450M115.000.00
NEX RECLAIMS GLOBAL
0.200.00%0.00Bán5.900K25.545M4.620.04131.00
NO4 DYNA-MAC
0.091.08%0.00Bán304.000K96.496M-0.04
P9D CIVMEC
0.62-0.79%-0.01Bán402.600K329.095M9.000.07
S7P SOILBUILD CONST
0.060.00%0.00Bán3.800K48.792M-0.01
SYM MEMIONTEC
0.498.89%0.04Sức mua mạnh107.200K103.521M56.250.01
T13 RH PETROGAS
0.134.69%0.01Bán5.460M102.218M11.430.01
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.293.51%0.01Mua950.700K886.872M4.020.072231.00
V3M METECH INTL
0.197.39%0.01Mua361.500K17.007M-0.01
XVG AEDGE GROUP
0.23-2.08%-0.01Bán60.000K25.440M-0.01
Tải thêm