Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

39
Cổ phiếu
15.764B
Giá trị vốn hóa thị trường
144.937K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+6.12%
Hiệu suất Tháng
+28.23%
Hiệu suất Năm
+34.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B6OCEAN SKY INTL
0.033 SGD+10.00%11K0.3914.21M SGD−0.00 SGD+74.24%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1E3SANLI ENV
0.102 SGD−1.92%1.1K0.0127.176M SGD6.070.02 SGD+300.00%7.53%Dịch vụ Công nghiệp
41BHUATIONG GLOBAL
0.143 SGD−3.38%70.9K0.4125.345M SGD2.090.07 SGD−10.72%5.59%Dịch vụ Công nghiệp
42DNAUTICAWT
0.003 SGD−25.00%5000.003.177M SGD7.500.00 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
42FTOTM TECH
0.038 SGD0.00%1.617M6.2450.958M SGD−0.01 SGD+64.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
43FACROMETA
0.030 SGD−3.23%300K0.498.314M SGD−0.03 SGD−5500.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
554KING WAN
0.026 SGD0.00%6.625M8.5918.157M SGD5.650.00 SGD+228.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
566SHS
0.128 SGD−4.48%6000.0183.529M SGD13.060.01 SGD2.73%Dịch vụ Công nghiệp
5CFOKP
0.205 SGD+2.50%60K1.6362.927M SGD1.890.11 SGD+1163.95%3.41%Dịch vụ Công nghiệp
5EWSEVENS ATELIER
0.026 SGD+4.00%5K0.505.569M SGD−0.02 SGD−1960.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5G9TRITECH
0.012 SGD0.00%71.5K0.0414.178M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5HVKOH ECO
0.023 SGD0.00%1.11M1.2464.814M SGD−0.00 SGD−300.00%1.09%Dịch vụ Công nghiệp
5ORHEATEC JIETONG
0.026 SGD+18.18%40.1K0.224.505M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5TTKEONG HONG
0.150 SGD+3.45%25.2K140.0034.076M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5WFISOTEAM
0.040 SGD0.00%30K0.0627.774M SGD7.690.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BDUFEDERAL INT
0.110 SGD0.00%4K0.1015.473M SGD−0.03 SGD+10.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BHKSIIC ENVIRONMENT
0.194 SGD+2.11%14.2K0.08489.376M SGD3.290.06 SGD−5.00%7.89%Dịch vụ Công nghiệp
BLRDARCO WATER TECH
0.100 SGD0.00%50K2.069.383M SGD8.060.01 SGD+15.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BN4KEPPEL CORP
6.83 SGD+0.29%415.7K0.1012.001B SGD3.042.25 SGD+1142.23%4.82%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BRDSAPPHIRE
0.050 SGD+2.04%10K0.3320.379M SGD3.700.01 SGD−18.18%91.20%Dịch vụ Công nghiệp
BTPBAKER TECHNOLOGY
0.515 SGD−5.50%5K0.39104.482M SGD12.290.04 SGD1.94%Dịch vụ Công nghiệp
C06CSC
0.008 SGD+14.29%1M4.6424.975M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
E3BWEE HUR
0.196 SGD+0.51%101K0.22180.172M SGD4.560.04 SGD2.55%Dịch vụ Công nghiệp
ER0KSH
0.290 SGD0.00%1K0.02163.385M SGD−0.00 SGD−103.89%8.62%Dịch vụ Công nghiệp
F9DBOUSTEAD
0.840 SGD+0.60%3.4K0.03406.824M SGD8.100.10 SGD−55.34%4.73%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IX2PEC
0.520 SGD−0.95%10K0.35132.415M SGD19.550.03 SGD−67.60%3.85%Dịch vụ Công nghiệp
J2THOCK LIAN SENG
0.255 SGD0.00%8K0.07130.587M SGD7.390.03 SGD+65.07%3.92%Dịch vụ Công nghiệp
K75KOH BROS
0.126 SGD−0.79%70K3.2251.97M SGD−0.04 SGD−403.33%1.59%Dịch vụ Công nghiệp
KJ5BBR
0.113 SGD−2.59%8K0.2137.397M SGD6.040.02 SGD2.59%Dịch vụ Công nghiệp
KUXOIO
0.070 SGD0.00%4.6K0.0611.616M SGD−0.05 SGD−57.23%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LS9LEADER ENV
0.053 SGD+6.00%1.707M4.6776.744M SGD−0.00 SGD+49.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
M05MTQ
0.325 SGD+1.56%88K1.7271.959M SGD7.580.04 SGD3.13%Dịch vụ Công nghiệp
NO4DYNA-MAC
0.255 SGD−3.77%257.7K0.07254.046M SGD13.140.02 SGD1.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
P9DCIVMEC
0.755 SGD−1.31%28.8K0.24388.307M SGD7.340.10 SGD+46.86%5.78%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TWLMEMIONTEC HLDGS
0.110 SGD+11.11%2.7K0.0672.685M SGD25.580.00 SGD+59.26%1.07%Dịch vụ Công nghiệp
U9ECHINA EVERBRIGHT
0.200 SGD0.00%208.1K2.51572.175M SGD2.940.07 SGD−3.95%9.95%Dịch vụ Công nghiệp
Y06GREEN BUILD
0.032 SGD+23.08%177.5K0.467.599M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZKXEVER GLORY
0.370 SGD0.00%28.9K0.8962.678M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZXYALPINA HOLDINGS
0.183 SGD+7.65%242.6K2.8733.734M SGD228.750.00 SGD−98.20%2.96%Dịch vụ Công nghiệp