Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Slovakia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Các Ngân hàng lớn1.758 B EUR8.78%+10.00%9Tài chính1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro435 M EUR+2.84%14Tài chính1
Công cụ & Phần cứng171.395 M EUR+0.94%26Khách hàng Lâu năm1
Phim / Giải trí127.437 M EUR+0.53%120Dịch vụ Khách hàng1
Dược phẩm: Chính17.723 M EUR+0.83%4Công nghệ Sức khỏe1
Hỗn hợpHỗn hợp1
Dược phẩm: ChungCông nghệ Sức khỏe1
Kỹ sư & Xây dựngDịch vụ Công nghiệp1