Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Slovakia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Các Ngân hàng lớn1.758B EUR5.60%4.76%2Tài chính1
Phim / Giải trí147.558M EUR0.00%40Dịch vụ Khách hàng1
Dược phẩm: ChungCông nghệ Sức khỏe1
Dược phẩm: Chính16.932M EUR1.79%16Công nghệ Sức khỏe1