Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Slovakia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
%11
174.387M0.00%2511
339.000M1.80%111
26.490M6.67-1.03%3611
%11
%00
Tải thêm