Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Slovakia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính2.196 B EUR7.03%0.00%533
Khách hàng Lâu năm171.195 M EUR0.00%5011
Dịch vụ Khách hàng127.437 M EUR0.00%50011
Công nghệ Sức khỏe15.916 M EUR0.00%422