Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thụy sỹ tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Thụy sỹ này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABBNABB LTD N
39.88 CHF−0.67%772.109K0.3274.679B CHF22.101.80 CHF+45.41%2.09%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BCGEBC GENEVE N
261 CHF+0.77%4840.511.834B CHF8.6630.12 CHF2.12%Tài chính
Mua
HAUTEHAUTE CAPITAL PARTNERS AG104.8 CHF0.00%1630.18108.202M CHF0.00%Tài chính
ONEONE SWISS BANK N
4.22 CHF−6.22%31.493K1.1770.141M CHF8.44%Tài chính
SLHNSWISS LIFE HOLDING AG N
649.0 CHF+0.03%28.358K0.3919.009B CHF13.5048.06 CHF+35.98%4.62%Tài chính
Theo dõi