Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thụy sỹ có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Thụy sỹ ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADVNADVAL TECH N
98.0 CHF−2.00%40.0371.531M CHF−5.70 CHF−148.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
CLTNCOLTENE N
55.3 CHF−1.78%7.959K1.85330.445M CHF5.97%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
RLFRELIEF THERAPEUTICS N
1.500 CHF−1.32%13.228K0.9516.521M CHF−7.35 CHF−316.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe