Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thụy sỹ có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Thụy sỹ sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IDIAIDORSIA N
3.121.992 CHF−10.80%2.239M0.84375.385M CHF−2.34 CHF+53.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ADXNADDEX N
2.550.0650 CHF+3.83%844.182K2.5411.196M CHF−0.17 CHF+69.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
AMSAMS-OSRAM
2.501.3220 CHF−1.86%21.375M1.991.305B CHF−3.25 CHF−268.33%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
YTMEYOUNGTIMERS AG
2.130.450 CHF+6.64%1000.0230.105M CHF0.00%Dịch vụ Công nghệ
LONNLONZA N
1.99465.6 CHF+0.78%142.381K0.8534.586B CHF52.438.88 CHF−77.53%0.75%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MBTNMEYER BURGER N
1.850.0776 CHF+17.04%49.076M1.39277.613M CHF−0.03 CHF−21.05%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AEROMONTANA N
1.8315.48 CHF−0.39%24.686K1.55959.537M CHF−0.16 CHF+87.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BANBBACHEM N
1.8070.15 CHF+0.21%95.008K0.825.261B CHF52.781.33 CHF−5.43%1.07%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
AUTNAUTONEUM N
1.74130.4 CHF+1.09%3.098K0.66757.187M CHF0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GURNGURIT N
1.6967.9 CHF+4.95%2.65K0.53317.759M CHF0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
SWTQSCHWEITER N
1.67441.0 CHF0.00%1.264K0.81631.427M CHF46.099.57 CHF−87.95%4.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
PPGNPOLYPEPTIDE N
1.6215.65 CHF−2.80%44.985K1.18516.939M CHF−1.10 CHF−169.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PGHNPARTNERS GROUP N
1.621264.5 CHF−0.35%41.31K0.9733.281B CHF30.0542.08 CHF−0.19%2.93%Tài chính
Mua
KURNKUROS N
1.605.34 CHF+0.75%101.47K0.50186.394M CHF−0.46 CHF−110.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MTGMEIER TOBLER N
1.5933.90 CHF−0.59%10.688K1.60392.942M CHF14.302.37 CHF+81.92%3.54%Dịch vụ Phân phối
Mua
GEBNGEBERIT N
1.58517.8 CHF+0.90%70.287K0.9417.434B CHF2.43%Sản xuất Chế tạo
Bán
STMNSTRAUMANN N
1.55142.75 CHF+2.26%173.948K0.6422.76B CHF92.591.54 CHF−37.88%0.56%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BYSBYSTRONIC AG
1.48439.0 CHF+1.27%1.26K1.56907.883M CHF21.6720.26 CHF2.73%Bán Lẻ
Theo dõi
AFPALUFLEXPACK N
1.4614.46 CHF+0.56%31.886K0.41250.158M CHF0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DOCMDOCMORRIS N
1.4378.20 CHF−5.50%193.13K2.63996.738M CHF−12.24 CHF+26.85%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
SIKASIKA N
1.42258.3 CHF+1.10%193.081K0.6341.446B CHF38.846.65 CHF1.24%Công nghiệp Chế biến
Mua
SRAILSTADLER RAIL N
1.4028.48 CHF+2.37%135.454K0.802.848B CHF29.320.97 CHF−34.49%3.16%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
COPNCOSMO PHARM N
1.4067.1 CHF+1.82%16.809K1.561.13B CHF103.100.65 CHF1.53%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MEDMEDARTIS N
1.3972.7 CHF+0.14%2.055K1.03898.513M CHF−0.56 CHF−155.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IFCNINFICON N
1.391380 CHF+0.73%1.9K0.683.372B CHF38.0836.24 CHF+56.51%1.30%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KARNKARDEX N
1.37235.0 CHF0.00%19.013K2.331.812B CHF34.166.88 CHF+12.68%1.49%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CFRRICHEMONT N
1.33143.15 CHF+1.81%1.016M1.0083.855B CHF1.75%Khách hàng Lâu năm
Mua
BCHNBURCKHARDT N
1.33528 CHF+0.38%3.293K0.581.79B CHF22.8423.12 CHF+71.12%2.27%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
UBSGUBS GROUP N
1.3225.50 CHF+1.15%6.358M1.2181.733B CHF3.168.08 CHF1.95%Tài chính
Mua
GAMGAM N
1.320.3405 CHF−2.71%32.007K0.9753.182M CHF−0.55 CHF−8425.00%0.00%Tài chính
Theo dõi
KUDKUDELSKI I
1.311.445 CHF−0.69%27.982K0.1280.971M CHF−0.48 CHF−297.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
BEANBELIMO N
1.31421.0 CHF+0.33%15.227K1.205.178B CHF2.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
SKANSKAN N
1.2882.1 CHF+0.98%7.202K0.601.846B CHF67.521.22 CHF−9.00%0.30%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DAEDAETWYLER I
1.27187.0 CHF+2.86%4.861K0.373.179B CHF47.593.93 CHF−65.57%1.71%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TECNTECAN GROUP AG N
1.25350.0 CHF+1.51%21.167K0.904.474B CHF41.278.48 CHF−32.18%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BAERJULIUS BAER N
1.2447.87 CHF+1.25%963.845K1.229.441B CHF5.43%Tài chính
Mua
ADENADECCO N
1.2335.17 CHF−0.73%1.026M1.635.836B CHF18.721.88 CHF−33.99%7.11%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ABBNABB LTD N
1.2240.74 CHF+0.05%2.334M0.8075.777B CHF22.581.80 CHF+45.41%2.06%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RIENRIETER N
1.2192.5 CHF−1.39%1.521K0.63413.133M CHF1.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
BBNBELLEVUE GROUP N
1.2021.60 CHF−1.82%13.362K0.68287.337M CHF18.771.15 CHF−64.43%9.26%Tài chính
Theo dõi
OERLOC OERLIKON N
1.194.304 CHF+2.23%458.455K0.421.4B CHF42.740.10 CHF−79.98%8.13%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOONSONOVA N
1.19276.5 CHF+1.54%130.114K0.8315.91B CHF27.5710.03 CHF−5.53%1.66%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SQNSWISSQUOTE N
1.19240.0 CHF+2.13%19.909K0.813.555B CHF19.2812.45 CHF+19.21%0.92%Tài chính
Sức mua mạnh
HLEEHIGHLIGHT E AND E I
1.189.40 CHF+1.62%990.34133.339M CHF−1.98 CHF−84.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
FORNFORBO N
1.171036 CHF+1.97%8660.801.464B CHF14.8869.63 CHF−19.98%2.22%Khách hàng Lâu năm
Mua
GFGEORG FISCHER N
1.1566.00 CHF+0.76%192.122K1.185.413B CHF19.763.34 CHF+43.91%1.97%Sản xuất Chế tạo
Mua
HOLNHOLCIM N
1.1573.50 CHF+1.94%1.82M1.2242.256B CHF13.755.35 CHF+43.49%3.40%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BOSNBOSSARD N
1.15201.0 CHF+0.25%16.359K1.861.546B CHF20.859.64 CHF−23.04%2.74%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
DESNDOTTIKON ES N
1.14242.5 CHF+1.68%1.058K0.603.348B CHF38.876.24 CHF+56.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
TXGNTX GROUP N
1.13132.4 CHF−0.60%22.319K7.121.403B CHF−2.64 CHF−312.00%0.23%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CLNCLARIANT N
1.1111.28 CHF+3.11%2.609M2.663.717B CHF27.700.41 CHF−60.77%3.72%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SDZSANDOZ GROUP N
1.1027.95 CHF+1.78%780.344K0.7912.046B CHF0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
COTNCOMET N
1.09315.0 CHF+0.64%23.309K1.102.449B CHF1.17%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ODHNORASCOM DEVELOPMENT HLD AG N
1.084.10 CHF−1.20%6.52K0.99243.499M CHF9.000.46 CHF+37.45%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
LEHNLEM N
1.081694 CHF+0.24%4960.461.93B CHF23.1373.24 CHF+23.84%3.07%Công nghệ Điện tử
Mua
KLINKLINGELNBERG N
1.0816.40 CHF0.00%4.227K5.61144.976M CHF6.312.60 CHF2.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
RLFRELIEF THERAPEUTICS N
1.071.500 CHF−1.32%13.228K0.9516.521M CHF−7.35 CHF−316.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMPNIMPLENIA N
1.0730.65 CHF−0.97%42.22K1.04565.548M CHF4.057.57 CHF+149.24%1.31%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
VETNVETROPACK N
1.0536.20 CHF+1.12%22.765K1.81717.629M CHF7.105.10 CHF+84.30%2.76%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SUNSULZER N
1.05104.4 CHF+0.97%48.473K0.703.527B CHF3.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
MOVEMEDACTA GROUP N
1.03127.0 CHF+0.32%8.386K1.132.54B CHF0.43%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SENSSENSIRION N
1.0366.8 CHF0.00%13.357K0.871.038B CHF34.741.92 CHF−54.52%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
EMSNEMS-CHEMIE N
1.02624.0 CHF+1.22%11.48K0.9314.595B CHF3.21%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BUCNBUCHER N
1.01380.0 CHF+1.55%16.004K1.853.885B CHF11.0534.38 CHF+32.44%3.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
MOZNMOBILEZONE N
1.0013.60 CHF−0.44%69.275K0.64586.964M CHF11.991.13 CHF+11.73%6.62%Bán Lẻ
Theo dõi
LANDLANDIS+GYR N
1.0069.45 CHF+0.73%111.88K2.072.002B CHF34.642.00 CHF3.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HUBNHUBER+SUHNER N
0.9964.3 CHF+0.16%9.59K0.561.252B CHF15.154.24 CHF+12.31%3.27%Công nghệ Điện tử
Mua
SLHNSWISS LIFE HOLDING AG N
0.99644.2 CHF+0.41%73.227K0.8718.874B CHF13.4048.06 CHF+35.98%4.66%Tài chính
Theo dõi
KNINKUEHNE+NAGEL INT N
0.98257.3 CHF−13.54%885.927K5.6230.963B CHF18.9513.58 CHF−43.92%5.44%Vận chuyển
Bán
NOVNNOVARTIS N
0.9890.14 CHF+0.73%2.247M0.83186.433B CHF14.116.39 CHF+112.06%3.55%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AVOLAVOLTA N
0.9734.97 CHF+1.10%210.397K0.785.337B CHF59.990.58 CHF0.00%Bán Lẻ
Mua
VONNVONTOBEL N
0.9654.2 CHF+0.37%271.428K8.323.042B CHF14.443.75 CHF5.54%Tài chính
Theo dõi
VACNVAT GROUP N
0.94447.7 CHF+1.11%55.531K0.7913.427B CHF1.40%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
INRNINTERROLL N
0.942760 CHF−0.72%4830.552.278B CHF1.16%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ROROCHE I
0.94246.8 CHF+0.57%25.688K0.72188.105B CHF17.2614.30 CHF−11.70%3.85%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
EFGNEFG INTERNATIONAL N
0.9312.60 CHF−0.47%252.442K0.903.931B CHF13.790.91 CHF3.57%Tài chính
Theo dõi
SIGNSIG GROUP N
0.9117.89 CHF+2.23%2.006M1.466.839B CHF29.180.61 CHF+10.47%2.63%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALCALCON N
0.9076.12 CHF+1.25%910.571K0.8238.037B CHF43.191.76 CHF+175.54%0.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SFZNSIEGFRIED N
0.89905.0 CHF+2.14%5.365K0.583.844B CHF26.0434.76 CHF+116.04%0.38%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
LECNLECLANCHE N
0.870.600 CHF+1.69%136.26K1.74351.669M CHF−0.19 CHF+35.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
METNMETALL ZUG AG
0.871460 CHF+2.46%2361.48654.104M CHF5.23279.38 CHF+198.20%2.05%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCHNSCHINDLER N
0.87225.4 CHF+0.27%24.422K1.0324.545B CHF28.038.04 CHF+4.66%1.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
SFSNSFS GROUP N
0.87111.8 CHF+1.27%24.308K1.494.344B CHF2.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZURNZURICH INSURANCE N
0.86467.0 CHF−0.64%266.611K0.8367.431B CHF17.4426.77 CHF−15.59%5.14%Tài chính
Theo dõi
ZEHNZEHNDER N
0.8653.5 CHF−0.93%16.1K0.87622.967M CHF14.303.74 CHF−32.64%3.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
ARBNARBONIA N
0.8411.82 CHF−2.80%279.308K1.12817.032M CHF150.190.08 CHF−92.95%2.54%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LLQLALIQUE GROUP N
0.8333.0 CHF0.00%0.998K0.53251.955M CHF44.330.74 CHF+1784.81%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BALNBALOISE N
0.82142.9 CHF+0.21%63.253K0.756.452B CHF13.8510.32 CHF−16.78%5.18%Tài chính
Theo dõi
KOMNKOMAX N
0.81164.8 CHF+0.24%5.62K0.40844.996M CHF11.8313.93 CHF+188.00%3.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
LMNLASTMINUTE.COM N.V.
0.8121.30 CHF+0.47%4.788K0.70234.731M CHF−1.83 CHF+67.18%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TEMNTEMENOS N
0.8166.78 CHF+0.72%215.951K0.414.809B CHF40.111.67 CHF+9.65%1.65%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SRENSWISS RE N
0.80106.30 CHF−0.28%1.015M0.9730.719B CHF5.38%Tài chính
Mua
YPSNYPSOMED HLDG
0.80365.0 CHF+0.14%11.263K0.754.975B CHF68.755.31 CHF+951.16%0.36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DOKADORMAKABA N
0.80461.5 CHF+0.54%5.658K0.961.924B CHF42.6010.83 CHF−55.08%2.06%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LEONLEONTEQ N
0.7928.95 CHF+1.22%60.09K1.52535.107M CHF27.201.06 CHF−87.21%13.82%Tài chính
Theo dõi
SGSNSGS N
0.7784.74 CHF−0.07%378.733K1.0015.619B CHF28.352.99 CHF−8.57%3.78%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
LOGNLOGITECH N
0.7677.86 CHF−0.15%542.123K1.1113.063B CHF28.512.73 CHF+9.40%1.36%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
FTONFEINTOOL N
0.7519.10 CHF+0.53%8.917K0.61281.426M CHF20.220.94 CHF−64.31%1.78%Sản xuất Chế tạo
Mua
BARNBARRY CALLEBAUT N
0.741251 CHF+0.72%14.948K1.016.857B CHF15.4680.90 CHF+15.84%2.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BRKNBURKHALTER N
0.7492.2 CHF+0.44%4.367K0.75978.623M CHF19.554.72 CHF+29.41%4.61%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi